Аспірантура 033 філософія

Розклад навчальних занять аспірантів другого курсу в осінньому семестрі 2022-2023 н.р. спеціальністі 033-Філософія.

Законом України «Про вищу освіту» передбачається у межах системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності Університету та якості вищої освіти здійснювати моніторинг оцінки якості навчання та періодичний перегляд освітніх програм аспірантів.

На кафедрі філософії НТУ «ХПІ» моніторинг якості організації навчання в аспірантурі проводився шляхом анкетування у 2020,2021 р.р. Учасниками анкетування були аспіранти, які навчаються за освітньо-науковою програмою 033 «Філософія», та науково-педагогічні працівники кафедри філософії, які забезпечують цю програму.

Результати опитування 2021.

Результати опитування 2020.


Індивідуальний план роботи аспіранта

Робоча програма педагогічної практики аспірантів

Робоча програма наукової практики аспірантів


Спецкурси для аспірантів спеціальності “033 філософія” 2 року навчання за ОНП 2019р.
Історія європейської філософії (Сучасність)
Давня філософія, філософія середньовіччя та епохи Відродження
Українська філософія: традиції та новації
Філософська антропологія
Філософія Нового часу. Німецька класична філософія
Філософія політики та права
Філософія сучасного суспільства
Філософія інтелектуально-когнітивних технологій
Онтологія науки і техніки
Гуманітарні проблеми високих технологій


Робочі програми дисциплін для аспірантів спеціальності “033 філософія” за ОНП 2021р.
Філософський аналіз сучасного суспільства
Філософсько-антропологічний дискурс сучасності
Феноменологія
Базові концепції в історії філософської думки
Українська філософія: традиції та новації
Ідентичність та духовна ідентифікація особистості в рамках філософських традицій
Екологічна футурологія
Філософія політики та права
Етнофілософія та культурні стереотипи
Теорії раціоналізму: науково-філософські та педагогічні методології
Гуманітарні проблеми високих технологій
Онтологічні та гносеологічні концепції у сучасній філософії


Робочі програми дисциплін для аспірантів спеціальності “033 філософія” за ОНП 2022р.
Філософсько-антропологічний дискурс сучасності
Базові концепції в історії філософської думки
Українська філософія: традиції та новації
Онтологічні та гносеологічні концепції у сучасній філософії
Гуманітарні проблеми високих технологій
Філософія політики та права
Філософський аналіз сучасного суспільства
Феноменологія
Теорії раціоналізму: науково-філософські та педагогічні методології
Екологічна футурологія
Ідентичність та духовна ідентифікація особистості в рамках філософських традицій
Етнофілософія та культурні стереотипи