Міжнародна науково-практична конференція «Філософія в сучасному світі» 2020

20 листопада 2020 р. у онлайн режимі за допомогою zoom відбулась міжнародна науково-практична конференція «Філософія в сучасному світі»,  присвячена Всесвітньому Дню філософії, 75-річчю завершення Другої світової війни та 135-річчю заснування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». За результатами конференції було видано збірку.

Секція 1. Філософія у сучасних викликах
1. Теоретико-методологічні проблеми сучасної філософії
2. Соціальна та політична філософія
3. Філософія науки та техніки
4. Філософія і теорія освіти
5. Філософські проблеми економіки.

Секція 2. Філософські проблеми права та держави
1. Право в системі соціальних норм
2. Особистість, право, держава: правова держава, права і свободи людини та громадянина
3. Історія філософії права
4. Сучасні філософські проблеми права і держави.

Секція 3. Культурні традиції України: історія і сучасність
1. Культура України перед викликами глобалізму та мультикультуралізму
2. Релігія і сучасна культура
3. Етика та естетика в конструюванні культурного ландшафту сучасної людини.
4. Культура Слобідської України і козацтва: традиції та новації.

Секція 4. Духовне та фізичне здоров’я нації
1. Духовні потреби особистості в сучасних реаліях
2. Філософія спорту і тілесного
3. Здоров’я нації як здобуток і суспільна цінність
4. Філософський аналіз екологічних викликів.