Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри спрямована на проведення наукових досліджень, участь викладачів кафедри у вітчизняних і зарубіжних наукових конференціях та семінарах, підготовку вчених вищої кваліфікації, залучення до науково-дослідної діяльності студентів університету, підготовку монографій. 

Усі викладачі кафедри філософії займаються розробкою науково-дослідної теми:
“Філософські проблеми людини та культури”
Номер державної реєстрації: 0118U001574