Навчальний процес

Викладачі кафедри філософії читають наступні навчальні курси:

«Філософія» для бакалаврів (денної та заочної форми навчання).
«Сучасні філософські проблеми наукового пізнання»
для підготовки магістрів всіх спеціальностей.
«Світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності» для підготовки аспірантів усіх спеціальностей.

Спецкурси для аспірантів:
Філософський аналіз сучасного суспільства.
Філософсько-антропологічний дискурс сучасності.
Феноменологія.
Базові концепції в історії філософської думки.
Українська філософія: традиції та новації.
Ідентичність та духовна ідентифікація особистості в рамках філософських традицій.
Екологічна футурологія.
Філософія політики та права.
Етнофілософія та культурні стереотипи.
Теорії раціоналізму: науково-філософські та педагогічні методології.
Гуманітарні проблеми високих технологій.
Онтологічні та гносеологічні концепції у сучасній філософії.