Робота Наукового товариства аспірантів та студентів кафедри філософії

 

Березень 2021 р. Установче засідання Наукового товариства аспірантів та студентів кафедри філософії. Обговорення завдань та загальної концепції товариства та шляхи допомоги та захисту інтересів осіб, які навчаються на кафедрі філософії щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. Обговорення учбового процесу та  ОНП, шляхи удосконалення учбового процесу та сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, аспірантів, молодих вчених; організація пошуку підтримки талановитих дослідників серед студентів і надання їм всебічної допомоги; організація інформаційної підтримки та сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким філософським світоглядом.
(Протокол засідання № 1 від 22 березня 2021 року).

Квітень 2021 р. Обговорення якості наукових робіт аспірантів, студентів.
Доповідь проф. І.В. Владленової про критерії наукових робіт, пошук документації з вимогами МОН, проблеми оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених. Аналіз дисертаційного дослідження М.Г. Фідровської.
(Протокол засідання № 2 від 23 квітня 2021 року).

Травень 2021 р. Слухання пропозиції щодо розвитку і вдосконалення наукової та творчої діяльності студентів, аспірантів. Ознайомлення із зведеними рекомендаціями щодо створення та впровадження кодексів честі, пошук майданчиків для визначення, утвердження та поширення цінностей академічної доброчесності серед науковців (Вебінар відеоматеріалів щодо інституційних політик академічної доброчесності, практик навчання академічного письма, поради із запобігання плагіату в наукових роботах, поради щодо дистанційного навчання). Консультація дисертаційного дослідження Є.В. Глущенко.
(Протокол засідання № 3 від 21 травня 2021 року).

Вересень 2021 р. Затвердження Плану роботи Наукового товариства аспірантів та студентів кафедри філософії в першому семестрі 2021 року.
Доповідь про наукові критерії робіт, консультації з приводу написання тезів для міжнародної конференції І.А. Фарафонової, Л.Г. Трусей.
(Протокол засідання № 4 від 24 вересня 2021 року).

Жовтень 2021 р. Слухання пропозиції щодо активізації міжнародної активності, шляхи пошуку грантів, активізації участі в організації та розвитку міжвузівського та міжнародного наукового і культурного співробітництва. Про організацію міжнародної конференції аспірантів на кафедрі філософії.
(Протокол засідання № 5 від 22 жовтня 2021 року).

Листопад 2021 р. Обговорення участі та організації конференції «Філософські проблеми сучасних наук: соціальні, технологічні, методологічні аспекти» на кафедрі філософії 13 грудня 2022 року.
Доповідь проф. І.В. Владленової про грантовий фонд та форми міжнародної академічної мобільності (Postgraduate Research Funding Grants in Philosophy, гранти для філософів в Прінстонському університеті, Центрі «John Templeton Foundation», тощо. Про додатковий конкурс кандидатів для участі у програмі міжнародної мобільності Erasmus+ для проведення стажування в Новосадському університеті, Сербія.
Доповідь Є.В. Глущенко про участь у Міжнародному Круглому столі (Польша).
(Протокол засідання № 6 від 12 листопаду 2021 року).

Грудень 2021 р.  Обговорення результатів Міжнародної конференції на кафедрі філософії «Філософія в сучасному світі» 19–20 листопада 2021 р.
Доповідь проф. Владленової І.В. про фахові видання та наукометричні бази Scopus, Web of science; про співробітництво з Інститутом філософії НАН України ім. Г.С. Сковороди та монографію «Семіотичний аналіз явищ культури: Монографія» – К., Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, 2021. – 396 с. Про філософський факультет Оксфордського університету: підкасти, лекції онлайн, публікації. Про конференцію в Бірмінгемському університеті в червні 2022 року з філософії релігії.
Прослухали доповіді студентів СГТ факультету гр. 520: Валерія Чичикало «Релігія в межах тільки розуму»: читаючи І.Канта» та Єлизавета Рудоньок «Проблеми психології мас в роботах З. Фрейда».
(Протокол засідання № 7 від 17.12. 2021 року).

Вересень 2022 р. Обговорення OНП “033 Філософія” та завдань і загальної концепції НТАС в контексті вдосконалення процесу навчання.
Прослухали доповіді: проф. І.В. Владленову, асп. Л.Г. Трусея, асп. І.Фарафонову, Dong Tingting.
(Протокол засідання № 8  від 4 вересня 2022 року)