Моделювання та статистична обробка

Моделювання та статистична обробка

Моделювання процесів та систем, обробка результатів, отриманих в процесі моделювання або дослідження

  • Силабус
  • Навчальний посібник
  • Практичні завдання
  • Методичні вказівки до виконання РГЗ

< до переліку