Прозорість навчального процесу


del_luydi

Згідно прийнятої в НТУ “ХПІ” політики прозорості учбового процесу, кафедри розкривають деякі відомості щодо змісту програм та учбових дисциплін.

Загальні відомості про навчальні дисципліни