Спеціалізація “Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики”

Область знань: 15 – Автоматізція та приладобудування
Спеціальність: 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Випускники спеціалізації Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю і діагностики працюють на митниці, в лабораторіях заводів, конструкторських організаціях, інститутах, екологами, в санепідемстанції, в екологічній міліції, в метрологічних службах заводів, інститутів, організацій.

Докладніше про структуру навчального процесу >>>

Випускники підготовлені для роботи за наступними напрямками:
• розробка конкурентноздатних, інтелектуальних первинних перетворювачів (датчиків), які використовуються в техніці та медицині;
• створення комп’ютерних діагностичних систем контролю якості речовин, матеріалів і виробів;
• розробка сучасних комп’ютерних дефектоскопів, Структуроскопи, товщиномірів і інших пристроїв для неруйнівного контролю (НК)
• засоби метрологічного забезпечення приладів і систем неруйнівного контролю в техніці і медицині;
• ремонт і обслуговування технічних засобів неруйнівного контролю для технічної та медичної діагностики;
• автоматичні і автоматизовані системи випробування, контролю та атестації технологічних процесів виготовлення матеріалів, виробів і конструкцій.
• створення нових мікропроцесорних приладів і автоматизованих систем для наукових досліджень;
• вдосконалення існуючих і створення нових комп’ютеризованих приладів і систем для контролю екологічних параметрів середовищ, матеріалів та виробів;
• розробки конкурентноздатних та інтелектуальних датчиків і первинних перетворювачів як елементів діагностичних, наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем;
• метрологічне і промислове забезпечення діагностичних, наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем;
• ремонт і обслуговування діагностичних, наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем;
• Розробка та вдосконалення комп’ютерних комплексів для контролю параметрів виробів і середовищ.

Іногороднім студентам надається гуртожиток.

uzd1