Вісник НТУ “ХПІ”

Продовжується формування збірника статей “Вісник Національного технічного університету «ХПІ»“, серії «Електроенергетика та перетворювальна техніка» кафедри «Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики», який включено до довідника наукометричної бази даних Ulrich’s Periodicals Directory.

Приймаються статті щодо нових розробок, досліджень, з використання нових приладів, методів контролю, визначення складу речовин тощо.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ

 

ИНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Інформаційний листок (адреса відправлення, додаткові відомості)
Вимоги до оформлення статей
Вимоги до оформлення бібліографічного опису
Приклад російськомовної статті
Приклад україномовної статті

АРХІВ НОМЕРІВ

№4(1226)-2017