Career Guidance

Кафедра «БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

ЗАПРОШУЄ АБІТУРІЄНТІВ ДО ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 263 «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА», Освітня програма – 263-1 «Охорона праці» (Професійна безпека та здоров’я).

– План з набору абітурієнтів до вступу на спеціальність 263-“Цивільна безпека” ННІ Механічної інженерії і транспорту НТУ «ХПІ».

Рівні освітньої підготовки Термін навчан-ня, роки Форми навчання
денна заочна
бюд-жет контракт
вартість навчання, грн./рік
бюд-жет контракт
вартість навчання, грн./рік
Перший (бакалавр-ський) 3,6 + 18060 10700
Другий (магістер-ський) 1,4 + 22460 13440

Увага! Випускники технікумів, коледжів, з дипломом молодшого спеціаліста, мають можливість вступати на перший, другий та третій курси без сертифікатів ЗНО (прискорена форма навчання, що означає отримання диплому бакалавра за 2,6 років навчання замість 3,6).

Додаткові бали до загальної суми конкурсних балів можна отримати беручи участь в предметній олімпіаді з “Основи безпеки життєдіяльності”, яка проводиться на базі НТУ”ХПІ” серед школярів 11 класів та осіб, які отримали середню освіту. Дізнатись більше …..

Дисципліни ЗНО, щодо вступу на спеціальність у 2021/2022 н.р.

Участь у конкурсі на бюджетні та контрактні місця
1. Обов’язковийУкраїнська мова;
2. Обов’язковийМатематика;
3. За виборомФізика або іноземна мова.

Позабюджетний конкурс (тільки на контрактну форму навчання)
1. Обов’язковийУкраїнська мова;
2. Обов’язковийМатематика;
3. За виборомФізика або іноземна мова.

Участь у конкурсі на бюджетні та позабюджетні місця для абітурієнтів з дипломом молодшого спеціаліста (випускників технікумів, коледжів)
1. Обов’язковийУкраїнська мова;
2. Історія України;
3. Фахове випробування.

Програма навчання відповідає сучасним міжнародним стандартам вищої освіти та передбачає:

  • глибоку фундаментальну і загально-технічну підготовку;
  • посилену комп’ютерну підготовку;
  • вивчення систем математичного моделювання, оптимізації технологічних процесів, програмування та Internet-технологій;
  • посилену економічну підготовку;
  • розширену соціально-гуманітарну підготовку (психологія відносин у колективі, основи керування персоналом, етика ділових відносин, розвиток творчих здібностей, логіка та ін.).

Випускники кафедри зможуть успішно працювати на первинних посадах фахівців з охорони праці на промислових підприємствах (в організаціях, установах) усіх форм власності, в структурних підрозділах Державної служби з питань праці, Державної служби надзвичайних ситуацій, експертно-технічних центрах, у Фонді соціального страхування та інших установах.

Посади, які можуть займати випускники – інспектори, інженери з охорони праці, страхові експерти з охорони праці, начальники відділів з охорони праці, заступники директорів з питань безпеки виробництва та технічні директори, менеджери з техногенної безпеки та інші.

Кафедра має міжнародні зв’язки (договори) з університетами Словаччини (м. Жиліна), Польщі (м. Катовіце), США (м. Нью-Йорк) та інших країн, для навчання студентів (за обміном, отримання другого диплому європейського зразка, надання місць практики тощо).

Більш детальну інформацію можна отримати за адресою:
61002 Харків, вул. Кирпичова, 2, корпус У-1, 12 поверх, ауд.1201, кафедра «Безпека праці та навколишнього середовища»,
Завідувач кафедри – д.т.н., професор Березуцький Вячеслав Володимирович;
по телефону: +38(057)-707-64-65; +38(057)-707-66-65
по e-mail: Viacheslav.Berezutskyi@khpi.edu.ua
на сайті кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/
сторінка кафедри у Facebook – www.facebook.com/LaborEnvironmentProtection/

Правила вступу до НТУ «ХПІ».

Карта: