Нормативные документы

Здесь Вы можете найти нормативные документы по дисциплинам «Основы профессиональной безопасности и здоровья человека» и «Безопасность труда и профессиональной деятельности».

1. ПУЕ-2014 Правила улаштування електроустановок. — Х.: Видавництво «Форт», 2014. — 800 с. (Розділ 1.7 — заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом). Загрузить.

2. ДБН В.2.5-28:2018 Державні будівельні норми України. Природне і штучне освітлення. — К.: Мінрегіон України, 2018. Загрузить.

3. Наказ №190 від 01.09.2008 «Про затвердження Правил та будови і безпечної експлуатації ліфтів». ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ. Загрузить.

4. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд. — К.: Мінрегіонбуд України, 2008. Загрузить.

5. НАПБ Б.03.002-2007 Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Приказ МЧС от 03.12.2007 года № 833. — Киев, 2007.  Загрузить.

6. ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди. Будинки і споруди. — Київ, 2004. Загрузить.

7. ДБН В.1.1-7:2016 Державні будівельні норми України. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги. — К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2016. Загрузить.

8. НПАОП 0.00-7.15-18 Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями. − Затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 14.02.2018 р. № 207. Загрузить.

9. ДБН В.2.5-67:2013 Державні будівельні норми України. Опалення, вентиляція та кондіціонування. — К.: Мінрегіон України, 2013. Загрузить.

10.  ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. Чинний від 01.05.2015. Загрузить.