Абітурієнту

Шановні абітурієнти!
Кафедра запрошує Вас для навчання на Спеціальність: 263 – “Цивільна безпека”. Освітня програма  – 263-1 “Охорона праці” (Професійна безпека та здоров’я).

Ми проводимо підготовку:
БАКАЛАВРІВ, (3,6 роки навчання), кваліфікація – бакалавр з цивільної безпеки.
МАГІСТРІВ, (1,4 роки навчання), кваліфікація – магістр з цивільної безпеки.

Увага! Випускники технікумів, коледжів, з дипломом  молодшого спеціаліста, мають можливість вступати на перший, другий та третій курси без сертифікатів ЗНО (прискорена форма навчання, що означає отримання диплому бакалавра за 2,6 років навчання замість 3,6).

Додаткові бали до загальної суми конкурсних балів можна отримати беручи участь в предметній олімпіаді з “Основи безпеки життєдіяльності”, яка проводиться на базі НТУ”ХПІ” серед школярів 11 класів та осіб, які отримали середню освіту. Дізнатись більше …..

Кількість ліцензійних місць: рівень “Бакалавр” – 100, рівень “Магістр” – 84.

Форми навчання: бюджетна, контрактна. Можливість навчатися на денній або заочній формі навчання.

Вартість контракту:

Рівень бакалавр (1-4 курс): денна форма – 18060 грн/рік; заочна форма – 10700 грн/рік;

Рівень магістр (5-6 курс): денна форма – 22460 грн/рік; заочна форма – 13440 – на 2021/2022 н.р.

 

Наша спеціальність входить до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка у ВНЗ. Детальніше…

Записатись на дистанційний курс “Цивільна безпека для абітурієнтів” – ст. викл. Твердохлєбова Н.Є.!!!!!

Підготовка фахівців за спеціальністю “Цивільна безпека” виконується на базі сучасних навчальних технологій із застосуванням математичного, фізико-хімічного, хімічного, біологічного, психофізіологічного та інших апаратів аналізу та досліджень. Місцями практики студентів є підприємства міста Харкова, відділи фонду страхування від нещасних випадків, науково-технічні центри охорони праці та інші.

Кафедра має міжнародні зв’язки (договори) із університетами Словаччини, Сполучених Штатів Америки та інших країн, що до навчання студентів за обміном та надання місць практики.

З метою високоякісної підготовки фахівців студенти приймають участь у Міжнародних та Всеукраїнських Олімпіадах, наукових конференціях та конкурсах. Кафедра проводить Міжнародні наукові студентські конференції із виданням тез їх доповідей. Спільно із викладачами готують статті до друку у провідних журналах України та за кордоном.

Кафедра має міжнародні зв’язки (договори) з університетами Словаччини, Польщі та інших країн, для навчання студентів по обміну та надання місць практики. Програма навчання відповідає сучасним міжнародним стандартам вищої освіти та передбачає, поряд з глибокою фундаментальною і загальнотехнічною підготовкою;
– посилену комп’ютерну підготовку;
– вивчення систем математичного моделювання, оптимізації технологічних процесів, мов програмування та Internet-технологій;
– посилену економічну підготовку;
– розширену соціально-гуманітарну підготовку (психологія відносин у колективі, основи керування персоналом, етика ділових відносин, розвиток творчих здібностей, логіка й ін.).

Починаючи з третього курсу, студенти мають можливість навчаться на військовій кафедрі з наступним присвоєнням звання молодший лейтенант запасу. Після четвертого курсу студенти мають можливість одержати другу вищу юридичну, економічну, комп’ютерну освіту.

Випускники кафедри зможуть успішно працювати в Україні на первинних посадах фахівців з охорони праці на промислових підприємствах усіх форм власності, в органах державної інспекції та управління з охорони праці, територіальних науково-практичних центрах, у науково-дослідних установах, у фонді страхування від нещасних випадків та інших установах. Посади, які можуть займати випускники – інспектори, інженери з охорони праці, начальники відділів з охорони праці, заступники директорів з питань безпеки виробництва та інші. Враховуючи сучасний стан охорони праці в Україні, розбудови державної системи управління охороною праці та підвищення професійних вимог до фахівців щодо попередження виробничого травматизму, забезпечення промислової безпеки та охорони праці, фахівці з охорони праці завжди будуть потрібні. Навіть у складних сьогоднішніх економічних та військово-політичних умовах кафедра вже отримує замовлення на спеціалістів від державних та комерційних структур. Тому кожний майбутній випускник кафедри отримує, як мінімум, кілька пропозицій про працевлаштування.

Дисципліни ЗНО, щодо вступу на спеціальність у 2021/2022 н.р.

Участь у конкурсі на бюджетні та контрактні місця
1. Обов’язковийУкраїнська мова;
2. Обов’язковийМатематика;
3. За виборомФізика  або іноземна мова.

Позабюджетний конкурс (тільки на контрактну форму навчання)
1. Обов’язковийУкраїнська мова;
2. Обов’язковийМатематика;
3. За виборомФізика або іноземна мова.

Участь у конкурсі на бюджетні та позабюджетні місця для абітурієнтів з дипломом молодшого спеціаліста (випускників технікумів, коледжів)
1. Обов’язковийУкраїнська мова;
2. Історія України;
3. Фахове випробування.

Шановні Старшокласники!
Для покращення знань абітурієнтів з фізики підготовчі курси НТУ”ХПІ” запрошують на очні заняття та пропонують наступні можливості: Детальніше >>>

 

Правила прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у 2021 році.

УВАГА! Випускники підготовчих курсів НТУ «ХПІ» отримають додатково конкурсні бали. Зарахування проводиться тільки за результатами зовнішнього незалежного тестування та за наявністю оригіналів документів.

З більш детальною інформацією можна ознайомитись за адресою:
61002 Харків, вул. Кирпичова, 2,
корпус У-1 (висотний), 12 поверх, ауд. 1201, кафедра “Безпека праці та навколишнього середовища”, завідувач кафедри проф. Березуцький Вячеслав Володимирович;

– по телефону: +38(057)-707-64-65; +38(057)-707-66-65;
– по e-mail: Viacheslav.Berezutskyi@khpi.edu.ua

Навчання на дистанційних підготовчих курсах НТУ «ХПІ»

Дистанційний курс “Абітурієнт”.

Програма дистанційного навчального тренінгу з кожного предмета повністю відповідає програмі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).