Атестація та захист бакалаврів

– Теми випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів 2020 року і призначення керівників.

– Подання кандидатури Голови екзаменаційної комісії атестаційного рівня вищої освіти
– Подання до затвердження Голів екзаменаційних комісій з атестації осіб, які здобувають освітній ступінь бакалавра (магістра) в/на інституті/факультеті МІТ
– Склад екзаменаційної комісії з атестації випускників 2019/2020 навчального року
– Графік роботи екзаменаційних комісій по захисту кваліфікаційних випускних робіт та кваліфікаційних іспитів (атестаційних іспитів) у червні 2020 р.