Моніторинг якості освіти

Кафедра безпеки праці та навколишнього середовища постійно проводить моніторинг якості освітнього процесу та освітніх програм.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну пошту гарантів освітніх програм відповідних рівнів, а також висловлювати за допомогою анкет.

Результати проведених опитувань

Рівень «Бакалавр»

Звіт за результатами опитування здобувачів  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 263 – «Цивільна  безпека», освітня програма «Охорона праці» щодо рівня задоволеності методами навчання і викладання на освітній програмі у 2022-2023 н.р.

Звіт за результатами опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці» щодо рівня задоволеності методами навчання і викладання на освітній програмі у 2023-2024 н.р.

Звіт за результатами опитування здобувачів спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці» щодо рівня задоволеності студентів організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою

Звіт за результатами опитування здобувачів вищої освіти спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці» щодо врегулювання конфліктних ситуацій

Рівень «Магістр»

Результати онлайн-опитування студентів другого рівня вищої освіти (магістр) кафедри «Безпека праці та навколишнього середовища» НТУ «ХПІ» щодо якості освітніх послуг освітньої програми «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» у 2022/2023 та 2023/2024 н.р.

Звіт за результатами опитування здобувачів спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці» щодо рівня задоволеності студентів організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою

Звіт за результатами опитування здобувачів вищої освіти спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці» щодо врегулювання конфліктних ситуацій