Учбовий процес – загальні курси кафедри

Основи екології
Типова програма дисципліни “Основи екології”
Силабуси:  Доц. Євтушенко Н.С.
– Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання “Основи екології”/ В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Н.П. Вершиніна та ін.; За ред. доц. О.М. Древаля. – Харків: ХДПУ. – 2001. – Завантажити

Основи професійної безпеки та здоров’я людини