Учбовий процес – Спеціальність 263-Цивільна безпека

Методичні вказівки для виконання випускної роботи бакалавра для студентів галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальність 263 Цивільна безпека денної та заочної форми навчання.

Навчальні плани

1. Денна форма навчання:

Рівень бакалавр

2010 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2016 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2018 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
Пришвидчене навчання (3 роки) – Переглянути/завантажити (PDF).

Рівень магістр

2016 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2017 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2018 рік – Переглянути/завантажити (PDF).

2. Заочна форма навчання:

Рівень бакалавр

2017 рік –  Переглянути/завантажити (PDF).
2018 рік –  Переглянути/завантажити (PDF).

Рівень магістр

2017 рік –  Переглянути/завантажити (PDF).
2018 рік –  Переглянути/завантажити (PDF).

3. Іноземні студенти:

Денна форма навчання:

Рівень бакалавр

2018 рік – Переглянути/завантажити (PDF) – (укр.)
2019 рік – Переглянути/завантажити (PDF) – (укр.) | Переглянути/завантажити (PDF) – (англ.)
2020 рік – Переглянути/завантажити – (укр.)

Заочна форма навчання:

Рівень бакалавр

2019 рік – Переглянути/завантажити (PDF) – (укр.)Переглянути/завантажити (PDF) – (англ. Вересень-Серпень) | Переглянути/завантажити (PDF) – (англ. Березень-Лютий)


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦКУРСІВ
Освітня програма – 263.01 – Охорона праці

Рівень “Бакалавр”

Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд
Безпека експлуатації будівель і споруд
Психологія праці та безпеки
Правові основи працеохоронної політики та охорони праці
Медицина надзвичайних ситуацій
Безпека виробничих процесів і устаткування
Основи інженерної підготовки
Державне страхування від нещасних випадків на виробництві
Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці
Виробнича санітарія
Фізіологія людини
Атестація робочих місць по умовах праці
Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація
Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів
Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві
Захист у надзвичайних ситуаціях
Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань
Соціально-економічні основи охорони праці
Запобігання аварій на виробництві
Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація

Рівень “Магістр”

Устаткування і проектування інженерних систем по забезпеченню професійної і промислової безпеки
Основи наукових досліджень
Експертиза та обстеження у сфері промислового будівництва та цивільного захисту
Системний аналіз у вирішені задач професійної та промислової безпеки
Цивільний захист
Організаційно-технічне забезпечення аудиту з професійної безпеки робочих місць галузі охорони праці
Техногенна та екологічна безпека в умовах виробничо-господарської діяльності
Організація безпечного електроспоживання
Безпека праці в професійній діяльності
Техногенно-економічний аналіз професійної та промислової безпеки
Кібер та професійна безпека
Регіональна техногенна та промислова безпека в умовах сталого розвитку
Соціальна відповідальність
Безпека праці в професійній діяльності
Інституційні основи прийняття рішень з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій