Заочне навчання – спеціальність 263-Цивільна безпека

Рівень “Бакалавр”

Методичні вказівки для виконання випускної роботи бакалавра для студентів галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальність 263 Цивільна безпека денної та заочної форми навчання.

Рівень “Магістр”