Бакалавр — 124 Системний аналіз

Перелік дисциплін та силабуси

Освітня програма: “Системний аналіз і управління”

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 124 «Системний аналіз»

Нормативні освітні компоненти

Загальна підготовка
№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
1 Загальна підготовка 66 1980
ЗП 1 Історія та культура України 4,0 120 1
ЗП 2 Українська мова (професійного спрямування) 3,0 90 2
ЗП 3 Іноземна мова 12,0 360 1-4, 7, 8
ЗП 4 Філософія 3,0 90 3
ЗП 5 Правознавство 3,0 90 4
ЗП 6 Історія науки і техніки 3,0 90 5
ЗП 7 Фізика 4,0 120 1
ЗП 8 Алгебра і геометрія. Частина 1 4,0 120 1
ЗП 9 Алгебра і геометрія. Частина 2 4,0 120 1
ЗП 10 Фізичне виховання 12,0 360 1-6
Спеціальна (фахова) підготовка
№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
1.2 Спеціальна (фахова) підготовка 128,0 3840
СП 1 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика 3,0 90 1
СП 2 Математичний аналіз. Частина 1 5,0 150 1
СП 3 Математичний аналіз. Частина 2 5,0 150 2
СП 4 Математичний аналіз. Частина 3 4,0 120 3
СП 5 Алгоритмізація та програмування. Частина 1 6,0 180 1
СП 6 Алгоритмізація та програмування. Частина 2 6,0 180 2
СП 7 Архітектура обчислювальних систем 6,0 180 2
СП 8 Математична логіка 4,0 120 2
СП 9 Дискретна математика 5,0 150 3
СП 10 Об’єктно-орієнтоване програмування 6,0 180 3
СП 11 Диференціальні та різницеві рівняння 4,0 120 3
СП 12 Теорія ймовірностей 4,0 120 3
СП 13 Математична статистика 5,0 150 4
СП 14 Алгоритми та структури даних 4,0 120 4
СП 15 Комп’ютерні мережі 4,0 120 4
СП 16 Організація баз даних 5,0 150 4
СП 17 Аналіз даних 4,0 120 5
СП 18 Основи системного аналізу 5,0 150 6
СП 19 Чисельні методи 4,0 120 5
СП 20 Методи оптимізації та дослідження операцій 6,0 180 6
СП 21 Економіка та організація виробництва програмних продуктів 3,0 90 5
СП 22 Теорія автоматичного керування 6,0 180 7
СП 23 Теорія прийняття рішень 4,0 120 7
СП 24 Моделі і методи нечіткої логіки 4,0 120 7
СП 25 Системи штучного інтелекту 4,0 120 8
СП 26 Проєкт 4,0 120 2
Практика 6,0 180 8
Атестація 6,0 180

Вибіркові освітні компоненти

Профільований пакет 01 - Системний аналіз і управління
№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
2.1.1 Блок дисциплін 01 “Системний аналіз і управління” 34,0 1020
ВП1.1 Технології програмування 5,0 150 3
ВП1.2 Основи комп’ютерної графіки 5,0 150 4
ВП1.3 Моделювання дискретних та розподілених систем 5,0 150 4
ВП1.4 Спеціальні розділи чисельних методів 5,0 150 5
ВП1.5 Методи математичного програмування 5,0 150 7
ВП1.6 Теорія масового обслуговування 5,0 150 7
ВП1.7 Математичні методи оптимального керування 4,0 120 8
Профільований пакет 02 - Інформаційні технології системного аналізу
№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
2.1.2 Блок дисциплін 02 “Інформаційні технології системного аналізу” 34,0 1020
ВП2.1 Кросплатформенне програмування 5,0 150 4
ВП2.2 Основи Internet-технологій 5,0 150 5
ВП2.3 Операційні системи та системне програмування 5,0 150 6
ВП2.4 Програмування в комп’ютерних мережах 5,0 150 7
ВП2.5 Розподілені та хмарні інформаційно-аналітичні системи 5,0 150 7
ВП2.6 Паралельні та розподілені обчислення 5,0 150 8
ВП2.7 Комп’ютерна графіка 4,0 120 8
Дисципліни вільного вибору
№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
2.2 Дисципліни вільного вибору професійної підготовки згідно переліку 15,0 270
ВВП 1 Дисципліна 1 5,0 90 5
ВВП 2 Дисципліна 2 5,0 90 6
ВВП 3 Дисципліна 3 5,0 90 7
2.3 Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу 11,0 330
ВД 1 Дисципліна 1 4,0 120 5
ВД 2 Дисципліна 2 3,0 90 6
ВД 3 Дисципліна 3 4,0 120 7

Дисципліни вільного вибору професійної підготовки згідно переліку можна знайти за посиланням.

Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу за посиланням.