Наукова діяльність

Основним науковим напрямком кафедри є розробка математичних моделей, методів, алгоритмів та інформаційних технологій системного аналізу і управління складними техніко-економічними та соціальними системами.

Серед різноманіття об’єктів дослідження особливе місце займають об’єкти енергетики, які є одним з основних елементів інфраструктури України. Аспірантурою та докторантурою кафедри підготовлено і захищено 4 докторських і більше 10 кандидатських дисертацій у галузі автоматизації процесів управління в різних елементах енергоустановок.

На кафедрі також посилено розвивається науковий напрямок, пов’язаний з аналізом, оптимізацією та обґрунтуванням різних варіантів адміністративно-територіальної реформи Харківської області.

Кафедра є базовою для спеціалізованої вченої ради Д 050.60.07 по захистам дисертацій за спеціальностями:

  • 05.13.06 – Інформаційні технології;
  • 05.13.07 – Автоматизація процесів управління.