Кафедра «СІ», факультет «Комп’ютерних та інформаційних технологій», НТУ «ХПІ»

Серков Олександр Анатолійович

Професор

Завідувач кафедри «Системи інформації» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» до 2019 року, керівник проектної групи (гарант освітньої програми) зі спеціальності телекомунікації та радіотехніка.

Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2. Тел.: +38 057 707 64 51; Факс: +38 057 707 66 18; м.т.: +38 050 327 25 20

E-mail:saa@kpi.kharkov.ua;

Народився 01 жовтня 1949 року, м. Харків. Закінчив у 1972 році радіотехнічний факультет Харківського політехнічного інституту (ХПІ) за спеціальністю «Конструювання і технологія виробництва радіоапаратури».

Із 1974 року, після закінчення служби у Збройних Силах працював у вищих навчальних закладах, стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації 43 роки, у т.ч. в НТУ «ХПІ» – 43 роки.

Досвід роботи:

1974 – 1984 рр. – старший інженер;

1984-1987 рр. – завідувач сектором Науково-дослідного проектно-конструкторського інституту «Молнія» (НДПКІ «Молнія») ХПІ, м. Харків;

1987-1990 рр. – науковий співробітник НДПКІ «Молнія»,

1990-1995 рр. – завідувач лабораторією НДПКІ «Молнія»;

1996-2001 рр. – доцент кафедри систем інформації,

2001-2004 рр. – докторант,

2004-2005 рр. – професор кафедри систем інформації,

з 2005 р. до теперішнього часу – завідувач кафедри систем інформації НТУ «ХПІ».

Освіта та нагороди:

2008р. – професор кафедри систем інформації НТУ «ХПІ»; золота медаль Академії Наук Прикладної Радіоелектроніки;

2007р.– доктор технічних наук зі спеціальності 20.02.14 озброєння та військова техніка.

2004р. – академік АН ПРЕ; член IEEE; заслужений винахідник України.

1993р. – старший науковий співробітник зі спеціальності 20.02.14 озброєння та військова техніка;

1992р. – кандидат технічних наук зі спеціальності 20.02.14 озброєння та військова техніка.

1985р. – бронзова медаль ВДНГ СРСР м. Москва.

1972р. – диплом інженера конструктора-технолога радіоапаратури.

Основні напрямки наукових досліджень:

Загальна теорія і практика забезпечення вимог електромагнітної сумісності. Дослідження процесів руйнівної дії потужних імпульсних електромагнітних випромінювань на інфокомунікаційні, інформаційно-керуючі та радіоелектронні системи, методи та засоби забезпечення живучості радіоелектронних систем, а також методи побудови вимірювачів потужних імпульсних електромагнітних випромінювань. Обґрунтування наявності оптимальної стратегії застосування електромагнітного випромінювання для руйнування інфокомунікаційних систем та оптимізація їх структур для підвищення рівня живучості.

Публікації:

Опубліковано понад 350 наукових робот (7 навчальних посібників, 84 авторських свідоцтв СРСР та патентів України, 13 зареєстрованих комп’ютерних програм), зокрема:

 1. Комп’ютерні мережі. Діагностика комп’ютерних мереж / Навчальний посібник затв. вченою радою НТУ «ХПІ»/ В.О.Кравець, Ю.М. Колибін, О.А. Серков та ін. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – 250 с.
 2. Об’єктно-орієнтоване конструювання виробів сучасного машинобудування. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. з грифом МОН України. / Т.Ф. Багрянцева, Ф.А. Домнін, В.О. Кравець, О.А. Серков та ін. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – 618 с.
 3. Розробка діагностичних програм комп’ютерних мереж /Нав.посіб. з гр.МОН України / В.О Кравець, Ю.М. Колибін., О.А.Серков, М.Й Заполовський., С.Ю. Гавриленко. Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 206 с.
 4. Определение защитных свойств объектов ракетно-космической техники при воздействии электромагнитных импульсных полей естественного и искусственного происхождения / Серков А.А., Кравченко В.И., Князев В.В., Кравченко Г.В., Немченко Ю.С. – Х.: НТУ «ХПИ», 2007. – 205 с.
 5. Методи передачі даних канального рівня. Методи аналізу бінарного каналу / Серков О.А., Яковенко І.В. Вид-во НТУ «ХПІ».-Х.: НТУ «ХПІ», 2007. – 44 с.
 6. Аналіз ліній зв’язку. Типи ліній зв’язку / Серков О.А., Яковенко І.В. Вид-во НТУ «ХПІ».-Х.: НТУ «ХПІ», 2007. – 56 с.

Додаткова інформація:

 1. Експерт МОН України з акредитації ВНЗ з напряму «Комп’ютерні науки».
 2. Член ДАК МОН України з напряму «Телекомунікації та радіотехніка».
 3. Член Ради ННВК «Телекомунікації».
 4. Член 2-х спеціалізованих рад по захисту дисертацій:
  05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі;
  05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.
 1. Член редакційної колегії журналів:
  – Прикладна радіоелектроніка;
  – Проблеми телекомунікацій;
  – Научные ведомости БелГУ;
  – Сучасні інформаційні системи;
  – Вісник НТУ «ХПІ».
 1. Голова комісії по захисту бакалаврських робот зі спеціальностей «Системи штучного інтелекту» та «Телекомунікаційні системи та мережі».
 2. Відповідальний виконавець міжнародного гранту – Grant Erasmus +: GameHub 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP