НАПРЯМОК 054 “СОЦІОЛОГІЯ”

БАКАЛАВР

Спеціалізація: соціологія управління

Термін навчання 3 роки та 10 місяців
Денна форма навчання

20 ліцензійних місць, з яких 10 бюджет

Для вступу на 1 курс потрібно мати оцінки ЗНО за наступними предметами:

 • українська мова та література (обов’язково);
 • математика (обов’язково);
 • історія України, іноземна мова, фізика, хімія, географія, біологія (один за вибором вступника).

ПЕРЕВАГИ НАШОЇ КАФЕДРИ:

 1. Унікальний колектив викладачів.

На кафедрі працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, як представники академічної спільноти, так і професіонали-практики (6 докторів наук, професорів, 4 кандидата наук, доценти).

 1. Участь студентів у реальних дослідженнях та проектах.

Під час навчання студенти активно заохочуються до участі в наукових проектах та заходах, що проводяться на кафедрі,  факультеті, в НТУ «ХПІ». Також студенти нашої кафедри приймають участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, публікують свої роботи  в наукових виданнях.

 1. Можливість вибору власної освітньої траєкторії.

Студенти мають можливість самостійно обирати найцікавіші предмети за власним вибором, теми для власних дослідницьких проектів, місця для проходження практики.

 1. Практика.

Практична підготовка студентів проводиться на  сучасних  підприємствах і в  організаціях, з якими кафедра має тривалі та тісні зв’язки.

 1. Навчання або стажування за кордоном.

Студенти отримують можливість проходити стажування або навчатися за програмою подвійних дипломів в Європейських університетах- партнерах кафедри.

 1. Можливість продовження навчання після отримання диплому бакалавра.

Випускники можуть  продовжити навчання на  нашій кафедрі для отримання освітнього ступеню магістра, а потім  доктора філософії (PhD).

 1. Комфортабельні гуртожитки.

Студенти  із інших міст мають можливість проживати у гуртожитках, які обладнані всім необхідним для комфортного проживання та розташовані поблизу станцій метро.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Актуальність отримання освіти зі спеціальності «054 соціологія» зумовлена необхідністю підготовки бакалаврів з соціології, які володіють належними компетентностями, необхідними для здійснення соціологічного супроводу управління соціальними процесами. Освітня програма зі спеціальності «соціологія» спрямована на отримання знань та практичних навичок в сфері управління соціальними відносинами на макросоціальному та мезосоціальному рівнях, виявлення проблем дослідження генезису цих проблем та пошуку оптимальних методів їх розв’язання.

Навчання на кафедрі соціології та політології НТУ «ХПІ» передбачає підготовку з глибоким вивченням класичної та сучасної соціальної теорії та практичних занять, що базуються на результатах соціологічних, соціально-політичних та маркетингових досліджень.

Значущою рисою навчального процесу на кафедрі соціології та політології є орієнтація освітнього процесу на набуття практичних навичок майбутньої професійної діяльності та оволодіння практичним інструментарієм в сфері соціологічних досліджень. Залученню майбутніх бакалаврів в дослідницьку діяльність, придбання навичок проектної діяльності сприяє їх участь в роботі лабораторії прикладних соціологічних досліджень.

Випускники напрямку «Соціологія» відповідають найвищим вимогам ринку праці в галузі управління соціальними процесами.  Випускники отримують знання і навички для ефективного  співробітництва із державними установами, органами місцевого самоврядування та бізнес-сектором та матимуть  соціологічні, психологічні та економічні знання щодо вирішення практичних завдань дослідницького, соціально-інженерного та управлінського характеру.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Будь-які види зайнятості, що вимагають аналітичної роботи на основі соціальної інформації, ефективної комунікації, управління соціальними відносинами та процесами. А саме:

 • в органах державного управління, приватних фірмах, науково-дослідних інститутах, аналітичних та навчальних центрах, органах статистики, установах соціального захисту населення і т.і;
  • в аналітичних соціологічних центрах, соціологічних службах підприємств, фірм, консалтингових кампаній, державних органів муніципального рівня;
  • в академічних та міжвідомчих науково-дослідних організаціях, пов’язаних з вирішенням соціальних завдань;
  • в установах системи вищої та середньої професійної освіти, середньої загальної освіти;
 • профконсультантами, фахівцями з аналізу ринку праці, питань зайнятості (хедхантерами), HR- менеджерами.

 

Більш детальну інформацію про умови вступу дивись за посиланням http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/bakalavr/  

Comments are closed.