ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАЖАЮЧИХ ВСТУПИТИ ДО МАГІСТРАТУРИ

 

НАПРЯМОК 054 «СОЦІОЛОГІЯ»

МАГІСТР

Спеціалізація: соціологічне забезпечення економічної діяльності

Термін навчання 1 рік та 4 місяця
Денна форма навчання

15 ліцензійних місць, з яких 5 бюджет

В магістратуру на спеціальність 054 «Соціологія» має право подавати документи для вступу людина, яка має диплом бакалавра за любим професійним напрямом та спеціальністю.

При розрахунку конкурсного балу для вступу в магістратуру враховується:

 • оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
 • оцінка фахового вступного випробування.

ПЕРЕВАГИ НАШОЇ КАФЕДРИ:

 1. Унікальний колектив викладачів.

На кафедрі працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, як представники академічної спільноти, так і професіонали-практики (6 докторів наук, професорів, 4 кандидата наук, доценти).

 1. Участь студентів у реальних дослідженнях та проектах.

Під час навчання студенти активно заохочуються до участі в наукових проектах та заходах, що проводяться на кафедрі,  факультеті, в НТУ «ХПІ». Також студенти нашої кафедри приймають участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, публікують свої роботи  в наукових виданнях.

 1. Можливість вибору власної освітньої траєкторії.

Студенти мають можливість самостійно обирати найцікавіші предмети за власним вибором, теми для власних дослідницьких проектів, місця для проходження практики.

 1. Практика.

Практична підготовка студентів проводиться на  сучасних  підприємствах і в  організаціях, з якими кафедра має тривалі та тісні зв’язки.

 1. Навчання або стажування за кордоном.

Студенти отримують можливість проходити стажування або навчатися за програмою подвійних дипломів в Європейських університетах- партнерах кафедри.

 1. Можливість продовження навчання після отримання диплому магістра.

Випускники нашої кафедри можуть  продовжити навчання на кафедрі соціології та політології  для отримання освітнього ступеню доктора філософії (PhD).

 1. Комфортабельні гуртожитки.

Студенти  із інших міст мають можливість проживати у гуртожитках, які обладнані всім необхідним для комфортного проживання та розташовані поблизу станцій метро.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Напрям «Соціологія» (магістр) передбачає підготовку магістрів з соціології, які володіють належними компетентностями, необхідними для здійснення соціологічного супроводу управління соціально-економічними процесами в організаціях та  соціологічного забезпечення маркетингової та рекламної діяльності. Програмою підготовки магістрів передбачена можливість вибору студентом одного з 2 блоків дисциплін:  «Соціологічне забезпечення маркетингової та рекламної діяльності» або «Соціологічний супровід управління соціально-економічними процесами в організаціях» та обов’язкова переддипломна практика, що проходить у провідних фахових організаціях.

Випускники здобувають необхідні навички, які дозволяють  розв’язувати складні завдання та проблеми в галузі соціології, а саме соціологічного супроводу управління соціально-економічними процесами в організаціях, в сферах маркетингової, рекламної та кадрової діяльності, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням релевантних теорій та методологій.

Відмінною рисою освітнього процесу на кафедрі соціології та політології є глибока аналітична підготовка, тісний зв’язок навчання і досліджень, а також практична орієнтація підготовки студентів. Залученню майбутніх магістрів в дослідну діяльність, вироблення навичок проектної роботи сприяє їх участь в роботі лабораторії прикладних соціологічних досліджень.

Випускники напряму «Соціологія» (магістратура) відповідають найвищим вимогам ринку праці в галузі соціологічного  забезпечення економічної діяльності, а саме соціологічному супроводі управління соціально-економічними процесами в організаціях та соціологічному забезпеченні маркетингової та рекламної діяльності.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 • в установах та на підприємствах різних галузей діяльності;
 • в науково-дослідних інститутах і лабораторіях;
 • в маркетингових, рекламних та кадрових агенціях;
 • в аналітичних центрах і консалтингових компаніях;
 • в центрах виборчих технологій та соціального захисту населення;
 • в органах державного управління та самоврядування на посадах соціальних аналітиків, спеціалістів та головних спеціалістів;
 • на керівних посади в установах, службах відділах, що пов’язані з соціальним управлінням, менеджментом персоналу, рекламною та маркетинговою діяльністю, зв’язками з громадськістю;
 • в установах системи вищої і середньої професійної освіти.

Більш детальну інформацію про умови вступу дивись за посиланням http://vstup.kpi.kharkov.ua/edprogram-tag/mahistratura/

Comments are closed.