Daily Archives: 22.11.2022

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  Пленарне засідання ІХ науково-практична конференції  «Розвиток сучасного українського суспільства в соціологічному вимірі»,  відбудеться 25 листопада 2022 р. в онлайн форматі на платформі Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ZTFhYzc3MTItMDI2OC00ZjMwLWIxYjEtODg5MWUxYWU1MmM1%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%222611abf3-4765-483b-8358-29d44f20cc60%22%2C%22Oid%22%3A%2246307611-3b6e-4f50-8256-b9dd169421e1%22%7D Програма конференції

Posted on by Redactor | Коментарі Вимкнено до ШАНОВНІ КОЛЕГИ!