Спеціальність

Підготовку фахівців ведуть 16 викладачів, серед них: 5 професорів, 7 доцентів, 4 ст. викладачі. Викладачі кафедри пройшли стажування в провідних закордонних університетах: Університеті Чикаго (США), Автономному Університеті Барселони (Іспанія), Університеті штату Айова (США).

При участі викладачів кафедри підготовлено та видано 8 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти й науки України, 8 монографій, 32 навчально-методичних посібника. Захищено 2 докторські дисертації.

Напрямок підготовки
054 “СОЦІОЛОГІЯ” (бакалаврат)
054 “СОЦІОЛОГІЯ” (магістр)

Випускаючі спеціальності та спеціалізації:

 • соціологія
 • соціологія управління
 • соціологія управління людськими ресурсами

Цикл дисциплін (рівень бакалавр):

Цикл професійної підготовки:

 • Основи професійної безпеки та здСтуденты у экранаоров’я лю
  дини
 • Загальна соціологія
 •  Історія соціології
 • Методологія та методи соціологічних досліджень
 • Сучасні соціологічні теорії
 • Соціологія особистості та девіантної поведінки
 • Соціологія споживчої поведінки
 • Технології соціологічних досліджень
 • Соціологія маркетингу
 • Соціологія реклами
 • Практикум з компютерної обробки соціологічних даних
 • Соціологія культури
 • Соціологія сім’ї
 • Політологія
 • Вступ до спеціальності
 • Соціологія гендеру
 • Соціологія релігії
 • Математичні методи в соціології
 • Соціальна психологія
 • Соціологія політики

Цикл загальної підготовки:

 • Історія та культура України
 • Українська мова
 • Правознавство
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Основи економічної теорії
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Вища математика
 • Основи демографії
 • Загальна психологія
 • Інформатика
 • Соціальна статистика
 • Екологія
 • Фізичне виховання

Дисципліни вільного вибору:

 • Соціологія організації
 • Соціологія управління
 • Соціологія праці
 • Соціологія економіки
 • Соціологія конфлікту
 • Соціологія професій
 • Соціологія державного управління та місцевого самоврядування
 • Соціальний аудит в організаціях
 • Соціальна робота
 • Соціологія комунікацій
 • Організаційна соціологія
 • Соціологія управління в політичній сфері
 • Соціологія управління трудовими відносинами
 • Економічна соціологія
 • Конфліктологія
 • Соціологія професійної діяльності
 • Соціологія держави
 • Соціальний аудит в політичних організаціях
 • Соціальна політика та соціальна робота
 • Масові комунікації в політиці

IMG_5960-1Цикл дисциплін (рівень магістр):

 • Безпека праці та професійної діяльності
 • Інтелектуальна власність
 • Основи підприємницької діяльності
 • Соціологія постмодерну
 • Соціологія соціальних змін
 • Соціологія економічної злочинності
 • Методи багатовимірного аналізу данних в соціології
 • Технології соціального проектування
 • Соціологія міста
 • Соціально-адекватне управління
 • Соціологія зв’язків з громадськістю
 • Кадри та безпека організацій
 • Методологія та методи роботи з персоналом
 • Соціологія людських ресурсів
 • Методи оцінки персоналу в організації
 • Теоретико-методичні засади маркетингової та рекламної діяльності
 • Соціологія іміджу
 • Практикум соціологічного супроводу рекламної діяльностіта маркетингових досліджень

Comments are closed.