Освітні програми

Освітньо-професійна програма є документом, що містить профіль освітньої програми, перелік обов’язкових і вибіркових компонентів програми, матриці результатів навчання та компетенцій.

Запрошуємо до обговорення освітньо-професійних програм 017 «Фізична культура і спорт» для бакалаврів та магістрів на 2024 рік:

http://web.kpi.kharkov.ua/sport/wp-content/uploads/sites/33/2024/02/Proyekt-OPP-2024-bakalavr.pdf

http://web.kpi.kharkov.ua/sport/wp-content/uploads/sites/33/2024/02/Proyekt-OPP-2024-magistr.pdf

Освітня професійна програма 017 «Фізична культура і спорт» (бакалаврський рівень):

https://web.kpi.kharkov.ua/sport/wp-content/uploads/sites/33/2024/01/OPP-bakalavr-017-2023-roku.pdf

Освітня професійна програма 017 «Фізична культура і спорт» (магістерський рівень):

https://web.kpi.kharkov.ua/sport/wp-content/uploads/sites/33/2024/01/OPP-magistr-2023.pdf

Посилання для завантаження документів (навчальних планів та інших) за групами спеціальності 017:

НП бак-скор 2021 СГТ-121с

НП бак-скор 2022 СГТ-122с

НП бак 2020 СГТ-120

НП бак 2021 СГТ-121

НП бак сгт-122 група

НП магістри сгт- м122

НП 2023 бак блок 017 новий шаблон

НП 2023 бак сокр блок 017 новий шаблон

НП 2023 маг м123новий шаблон