Спеціальність

спеціальність

У рамках напрямку 017 «Фізична культура і спорт» на кафедрі фізичного виховання здійснюється підготовка спеціалістів і магістрів за спеціальністю :

017 «Фізична культура і спорт» ,

Випускникам присвоюються кваліфікації , наведені в таблиці .

Бакалавр Спеціаліст Магістр
6.010201
Бакалавр фізичного виховання
7.010201
Викладач фізичного виховання, менеджер спорту
8.010201
Викладач фізичного виховання, дослідник спорту

8.01020101 «Фізичне виховання»

Основними науковими напрямками кафедри є технічне , методичне та інформаційне забезпечення підготовки студентів – спортсменів , гуманістичні аспекти занять фізичної культури і спорту , професійно- прикладна фізична підготовка студентів , оцінювання фізичної підготовленості і стан здоров’я студентів , менеджмент і маркетинг окремих видів спорту і рекреації.

кваліфікації :

на рівні спеціаліст – Викладач фізичного виховання , менеджер спорту
на рівні магістр – Викладач фізичного виховання , дослідник спорту

Навчальний план магістрів

Назва дисципліни Загальна кількість
Кредитів Годин Семестри
1 2 3 4 5
1 Нормативна частина 146.0 5256
1.1 Цикл гуманітарних і соціально-економічних дисциплін 16.0 576
1.1.1 Історія України 3.0 108 1
1.1.2 Іноземна мова 5.0 180 1,2
1.1.3 Українська мова 3.0 108 2,4,6
1.1.4 Філософія 3.0 108 3
1.1.5 Історія української культури 2.0 72 4
1.2 Цикл природничо-наукових дисциплін 45.0 1620
1.2.1 Інформатика 11.0 396 1,2
1.2.2 Анатомія людини 6.0 216 1
1.2.3 Хімія та біохімія 6.0 216 1
1.2.4 Екологія 2.0 72 2
1.2.5 Фізіологія людини 6.0 216 2
1.2.6 Морфологія людини 2.0 72 3
1.2.7 Біомеханіка 4.0 144 3
1.2.8 Валеологія 3.0 108 6
1.2.9 Гігієна 2.0 72 6
1.2.10 Основи медичних знань 3.0 108 7
1.3 Цикл професійної та практичної підготовки 85.0 3060
1.3.1 Вступ до спеціальності 2.0 72 1
1.3.2 ТМНБВФСД 40.0 1440 2,3,4,5,6,7
1.3.3 Фізіологічні та біохімічні основи фізичного виховання 6.0 216 3
1.3.4 Історія ФК та олімпійський спорт 4.0 144 3
1.3.5 Теорія та методика фізичного виховання 9.0 324 4,5
1.3.6 Професійний спорт 3.0 108 4
1.3.7 Безпека життєдіяльності. Охорона праці 3.0 108 6
1.3.8 Організація, управління і економіка фізичної культури 4.0 144 7
1.3.9 Спортивні споруди і обладнання 2.0 72 8
1.3.10 Організація і методика туризму та рекреаційно-оздоровчої роботи 6.0 216 8
1.3.11 Фізична реабілітація і масаж 6.0 216 8
2 Вибіркова частина 49.0 1764  
2.1 Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 49.0 1764
2.1.1 Цикл гуманітарних і соціально-економічних дисциплін 18.0 648  
2.1.1.1 Філософські засади фізичної культури і спорту 2.0 72 3
2.1.1.2 Основи економічної теорії 2.0 72 4
2.1.1.3 Психологія 4.0 144 4
2.1.1.4 Соціологія 2.0 72 5
2.1.1.5 Педагогіка 4.0 144 5
2.1.1.6 Правознавство 2.0 72 6
2.1.1.7 Політологія 2.0 72 7
2.1.2 Цикл природничо-наукових дисциплін 17.0 612
2.1.2.1 Вища математика 3.0 108 1
2.1.2.2 Фізика та біофізика 3.0 108 2
2.1.2.3 Математична статистика 3.0 108 4
2.1.2.4 Статистичні пакети обробки даних 4.0 144 5
2.1.2.5 Основи наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті 4.0 144 7
2.1.3 Цикл професійної та практичної підготовки 14.0 504
2.1.3.1 Теорія і методика юнацького спорту 3.0 108 6
2.1.3.2 Інформаційне забезпечення фізичної культури і спорту 4.0 144 7
2.1.3.3 Основи менеджменту фізичної культури 3.0 108 7
2.1.3.4 Правові основи   фізичної культури і спорту 2.0 72 8
2.1.3.5 Системи обробки інформації у фізичній культурі та спорті 2.0 72 8
Семестровий контроль 24.0 864  
Педагогічна практика 6.0 216 5
Тренерська практика 6.0 216 6
Організаційна практика 6.0 216 8
Дипломне проектування 3.0 108 8
Разом 240.0 8640