Computer Workshop

Head of the workshop – professor Synelnyk Iryna Vasylivna

The main goal of the workshop

is to introduce future engineers to the latest areas and modern methods of physical research based on the use of computer technologies in the study of various objects, processes and phenomena.

Our tasks:

 • expanding the possibilities of physical laboratory workshop
 • familiarization with computer simulation as a method of physical research (the culture of building a model and conducting a computer experiment)
 • introduction to various types of simulation and different types of computer models
 • formation of the skill of using a computer to process the results of a laboratory experiment
 • study of new sections of physics: nonlinear phenomena, complex systems (self-organization, formation of structures), fractal geometry, deterministic chaos
 • “illustration” for the study of the main course of physics

List of laboratory works

Mechanics

 • Вивчення закономірностей прискореного руху
 • Застосування законів збереження визначення швидкості польоту кулі
 • Визначення моменту інерції тіла складної форми за допомогою фізичного маятника
 • Вимірювання коефіцієнта в’язкості повітря за допомогою крутильних ваг
 • Визначення прискорення вільного падіння з допомогою математичного маятника
 • Вивчення закономірностей руху тіла на полі сили тяжіння
 • Перевірка основного закону динаміки обертального руху. Обробка результатів експерименту

Statistical physics and thermodynamics

 • Визначення коефіцієнта в’язкості методом Стокса: експериментальне визначення коефіцієнта в’язкості
 • Визначення коефіцієнта в’язкості методом Стокса: обробка відеозапису руху кульки
 • Моделювання руху кульки у в’язкій рідині
 • Вивчення динамічної в’язкості рідини. Обробка результатів експерименту
 • Визначення співвідношення молярних теплоємностей. Обробка результатів експерименту
 • Моделювання броунівського руху

Electricity and magnetism

 • Абсолютний електрометр та його застосування для вимірювання електричної постійної
 • Визначення питомого заряду частки методом мас-спектрометрії
 • Вимірювання кута магнітного способу в магнітному полі Землі
 • Дослідження діелектричного пробою
 • Закономірності протікання електричного струму в розгалужених електричних колах. Правила Кірхгофа
 • Вивчення елементів земного магнетизму Обробка результатів експерименту
 • Вивчення елементів земного магнетизму Обробка результатів експерименту

Oscillations and waves

 • Додавання взаємно перпендикулярних коливань: фігури Ліссажу
 • Визначення швидкості звуку повітря методом складання взаємно перпендикулярних коливань
 • Визначення акустичних параметрів камертону шляхом цифрового запису та обробки звуку
 • Визначення акустичних параметрів камертону шляхом прямих вимірювань амплітуди коливань
 • Визначення швидкості звуку у повітрі методом додавання взаємно-перпендикулярних коливань. Комп’ютерна обробка сигналів
 • Аналіз Фур’є
 • Вивчення коливань в лінійних та нелінійних системах

Optics

 • Вивчення явища інтерференції: дослід Юнга
 • Застосування інтерферометра Майкельсона для вимірювання малих переміщень ЦДН
 • Визначення радіусу кривизни лінзи за допомогою інтерференційної картини кільця Ньютона
 • Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційних грат
 • Дослідження проходження світла у шаруватих середовищах у наближенні геометричної оптики
 • Вивчення законів теплового випромінювання. Обробка результатів експерименту

Atomic and nuclear physics

 • Вивчення спектральних серій випромінювання водневих атомів
 • Визначення сталої Рідберга. Обробка результатів експерименту
 • Вивчення закону радіоактивного розпаду
 • Вивчення флуктуацій потоку випромінювання природного радіаційного фону

Quantum physics

 • Визначення довжини хвилі де Бройля електронів за допомогою електронограм
 • Визначення довжини хвилі де Бройля електронів за допомогою електронограм

Solid state physics

 • Визначення часу життя нерівноважних носіїв заряду у напівпровіднику
 • Визначення ширини забороненої зони напівпровідника. Обробка результатів експерименту

General topics

 • Перколяційна модель утворення спіральних галактик
The descriptions of laboratory works are published in the app
“Комп’ютерний практикум”