Laboratory Workshop 1

Head of the workshop – associate professor Khramova Tetiana Ivanivna

Goals and Tasks:

 • learn and experimentally test fundamental physical laws;
 • acquire the first skills of experimental mastery both in setting up, conducting, and processing the obtained results;
 • determine the degree of reliability and reasonableness of the obtained results.

List of laboratory works by sections

Mechanics
 • Лабораторна робота № I. 1 «Вивчення законів рівноприскореного поступального руху»
 • Лабораторна робота № I. 3 «Вивчення пружного і непружного ударів куль»
 • Лабораторна робота № I. 5 «Перевірка основного закону динаміки обертального руху»
 • Лабораторна робота № I. 7 «Визначення моментів інерції твердих тіл на основі вивчення їх коливань»
 • Лабораторна робота № I. 8 «Вимірювання прискорення вільного падіння тіл за допомогою коливальних рухів маятників»
 • Лабораторна робота № I. 10 «Вивчення стаціонарного потоку рідини»
Thermodynamics and statistical physics
 • Лабораторна робота № II. 3 «Визначення довжини вільного пробігу і ефективного діаметра молекул повітря»
 • Лабораторна робота № II. 4 «Визначення коефіцієнта теплопровідності газів»
 • Лабораторна робота № II. 6 «Визначення динамічної в’язкості рідини»
 • Лабораторна робота № II. 8 «Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин»
 • Лабораторна робота № II. 9 «Визначення співвідношення молярних теплоємність»
Electricity
 • Лабораторна робота № III. 1 «Основні елементи електричних ланцюгів. Системи приладів. Зміна меж вимірювання»
 • Лабораторна робота № III. 2 «Вивчення універсального електронно-променевого осцилографа»
 • Лабораторна робота № III. 5 «Дослідження електростатичних полів методом експериментального моделювання в електролітах»
 • Лабораторна робота № III. 8 «Вивчення методів вимірювання електричного опору. Перевірка закону Ленца-Джоуля»
 • Лабораторна робота № III. 9 «Компенсаційний метод вимірювання е.р.с. і падіння напруги»
 • Лабораторна робота № III. 10 «Визначення умов економічного використання джерел струму»
 • Лабораторна робота № III. 11 «Закономірності розгалужених електричних ланцюгів і їх застосування»
 • Лабораторна робота № III. 12 «Градуювання гальванометра і визначення його чутливості»
 • Лабораторна робота № III. 23 «Вивчення струмів у вакуумі»
 • Лабораторна робота № III. 24 «Визначення питомого заряду електрона»
Magnetism
 • Лабораторна робота № III. 13 «Пондеромоторні вимірювачи напруженості магнітного поля»
 • Лабораторна робота № III. 14 «Визначення індукції магнітного поля балістичним методом»
 • Лабораторна робота № III. 16 «Вивчення елементів земного магнетизму»
 • Лабораторна робота № III. 18 «Визначення магнітної сприйнятливості парамагнитной рідини»
Oscillations and waves
 • Лабораторна робота № 1 «Визначення акустичних параметрів камертона»
 • Лабораторна робота № 2 «Визначення швидкості звуку в газових середовищах і твердих тілах методом акустичного резонансу»
 • Лабораторна робота № 3 «Визначення швидкості звуку в повітрі методом складання взаємно-перпендикулярних коливань»
 • Лабораторна робота № 4 «Дослідження згасаючих електромагнітних коливань в коливальному контурі»
 • Лабораторна робота № 5 «Вивчення вимушених коливань і явища резонансу в коливальному контурі»
 • Лабораторна робота № 9 «Стоячі електромагнітні хвилі у двопровідній лінії»