Laboratory Workshop 2

Head of the workshop – associate professor Andreyev Oleksandr Mykolayovych

Goals and Tasks:

 • learn and experimentally test fundamental physical laws;
 • acquire the first skills of experimental mastery both in setting up, conducting, and processing the obtained results;
 • determine the degree of reliability and reasonableness of the obtained results.

List of laboratory works by sections

Optics
 • Лабораторна робота № 10 «Визначення характеристик зосереджених оптичних систем»
 • Лабораторна робота № 11 «Вивчення характеристик мікроскопа»
 • Лабораторна робота № 13 «Визначення якості поверхні лінзи за допомогою кілець Ньютона і визначення її радіусу кривизни»
 • Лабораторна робота № 16 «Вивчення дифракції Френеля на круглому отворі»
 • Лабораторна робота № 17 «Вивчення дифракції світла за допомогою лазера»
 • Лабораторна робота № 19 «Дифракційні решітки та їх застосування для визначення довжини світлової хвилі»
 • Лабораторна робота № 22 «Рефрактометричні вимірювання показника заломлення і дисперсії речовини»
 • Лабораторна робота № 26 «Отримання і дослідження лінійно-поляризованого світла. Перевірка законів Малюса і Брюстера »
 • Лабораторна робота № 28 «Дослідження обертання площини поляризації світла»
 • Лабораторна робота № 30 «Вивчення законів теплового випромінювання»
Quantum mechanics. Physics of atoms and molecules
 • Лабораторна робота № 1 «Визначення постійної Рідберга»
 • Лабораторна робота № 2 «Дослідження дискретності енергетичних рівнів атомів за допомогою ефекту Франка і Герца»
 • Лабораторна робота № 3 «Вивчення структури спектра випромінювання лужних металів»
 • Лабораторна робота № 4 «Вивчення спектра поглинання двоатомних молекул»
 • Лабораторна робота № 5 «Вивчення гелій-неонового лазера»
 • Лабораторна робота № 6 «Визначення довжини хвилі де Бройля електронів за допомогою електронограмма»
 • Лабораторна робота № 7 «Ефект Рамзауера»
 • Лабораторна робота № 8 «Дослідження електронного парамагнітного резонансу»
 • Лабораторна робота № 9 «Визначення часу життя збудженого стану молекул люмінофору»
Solid state physics
 • Лабораторна робота № 10 «Дослідження температурної залежності опору власних і домішкових напівпровідників»
 • Лабораторна робота № 11 «Дослідження власної та домішкової фотопровідності напівпровідників»
 • Лабораторна робота № 12 «Вивчення роботи напівпровідникових фоторезисторів»
 • Лабораторна робота № 14 «Вивчення кінетики фотопровідності»
 • Лабораторна робота № 15 «Визначення дифузійної довжини і часу життя нерівноважних носіїв заряду в напівпровіднику»
 • Лабораторна робота № 16 «Визначення концентрації, рухливості і знака носіїв заряду в напівпровідниках»
 • Лабораторна робота № 17 «Вимірювання контактної різниці потенціалів напівпровідник-метал»
 • Лабораторна робота № 18 «Вивчення властивостей p-n-переходу»
 • Лабораторна робота № 19 «Дослідження тунельного діода»
 • Лабораторна робота № 20 «Термоелектричні явища в напівпровідниках»
 • Лабораторна робота № 21 «Вивчення роботи транзистора»
 • Лабораторна робота № 22 «Вивчення характеристик вентильних фотоелементів»
Physics of the atomic nucleus and elementary particles
 • Лабораторна робота № 23 «Перевірка формули Резерфорда»
 • Лабораторна робота № 24 «Визначення відношення маси іона до його заряду методами мас-спектроскопії»
 • Лабораторна робота № 25 «Визначення ядерного g-фактора»
 • Лабораторна робота № 26 «Вивчення лічильників ядерного випромінювання»
 • Лабораторна робота № 27 «Вивчення флуктуацій потоку природного фону випромінювання»
 • Лабораторна робота № 28 «Вивчення структури вторинного космічного випромінювання»
 • Лабораторна робота № 29 «Взаємодія гамма-випромінювання з речовиною»