Лабораторний практикум

Основна мета лабораторного практикуму з фізики – розвиток у студентів широкого спектру найважливіших експериментальних умінь узагальненого характеру: планування проведення досліду, підготування обладнання, навичок збірки установки, користування вимірювальними приладами, проведення спостереження, вимірювання та дослідів.

В результаті проведеної лабораторної роботи студент має навчитися робити висновки та складати короткий звіт про виконану роботу, а також поглибити набуті теоретичні і практичні знання з фізики.

Головне призначення лабораторних занять із фізики – набуття студентами необхідних умінь та навичок у проведенні фізичного експерименту.

До лабораторних робіт включені такі види завдань:

  • спостереження та вивчення фізичних явищ;
  • вимір фізичних величин;
  • оцінка похибок вимірювань;
  • дослідження залежностей між фізичними величинами;
  • перевірка фізичних законів;
  • експериментальні завдання;
  • завдання із використанням фотографій.

Ці завдання сприяють як формуванню в студентів експериментальних умінь, а також й розвитку мислення, пізнавальної самостійності.


Практикум 1 — перелік лабораторних робіт
Практикум 2 — перелік лабораторних робіт
Опис лабораторних робіт — зміст і методика виконання
Комп’ютерний практикум