История науки и техники

Учебная дисциплина "История науки и техники"

Ларин А. А. История науки и техники: учебное пособие. Харьков: НТУ "ХПИ", 2017

Вы также можете использовать учебные материалы на украинском языке:

Робочі програми навчальних дисциплін, які викладаються кафедрою

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів заочної форми навчання, бакалаврів усіх напрямів підготовки / уклад. М.В. Гутник, С.С. Ткаченко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 46 с.

Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів усіх спеціальностей денної форми  навчання / укл. В. М. Скляр, М. В. Гутник, О. Є. Тверитникова. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – 40 с.

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи  з навчальної дисципліни «Історія науки і техніки». - Харків: НТУ "ХПІ", 2017. - 39 с.

Залікові питання з дисципліни "Історія науки і техніки"

Используйте и учебно-методическое пособие на английском языке:

History of Science and Technology : tutorial / Tkachenko S., Gutnyk M., Sadkovska V. – Kharkiv : NTU “KhPI”, 2020. – 114 p.