Викладачі кафедри

Скляр Володимир Миколайович,

завідувач кафедри українознавства, культурології та історії науки, доктор історичних наук, професор.
Напрями наукових досліджень: українознавство, етнологія, історія науки.
Профіль Google Scholar
Понад 150 наукових публікацій, в т.ч. 4 індивідуальні монографії. Підготував 7 кандидатів історичних наук та 1 доктора історичних наук.

 

 

Петутіна Олена Олександрівна, petutina

заст. завідувача кафедри, канд. філос. наук, професор.
Напрями наукових досліджень: історія української культури, історія світової художньої культури, історія релігії, ділова етика, філософія та соціологія освіти, проблеми сучасної естетики.
Профіль Google Scholar
120 наукових публікацій.

'

Савченко Леонід Петрович,

канд. іст. наук, доцент, професор кафедри.
Напрями наукових досліджень: історія вітчизняної суспільно-політичної думки; теорія краєзнавства; історія вищих навчальних закладів; методика викладання гуманітарних дисциплін.
Профіль Google Scholar

 

Ткаченко Світлана Сергіївна

заст. завідувача кафедри, канд. іст. наук, доцент.
Напрями наукових досліджень: українознавство, історія економіки та історія науки.
Профіль Google Scholar
Понад 60 наукових публікацій, в т.ч. навчально-методичних розробок.

 

Ларін Андрій Олексійович,

канд. техн. наук, професор кафедри.
Напрями наукових досліджень: історія механіки і машинобудування, теорія механічних коливань, динаміка машин і вібраційна діагностика.
Профіль Google Scholar
168 наукових публікацій, у тому числі 5 монографій. 25 навчально-методичних видань, у тому числі один підручник.

 

Красіков Михайло Михайлович,krasikov

професор кафедри, кандидат філол. наук, доцент, директор Етнографічного музею «Слобожанські скарби» імені Гната Хоткевича НТУ «ХПІ».
Напрями наукових досліджень: етнологія, фольклористика, літературознавство, мистецтвознавство, краєзнавство, музейна справа, педагогіка.
Профіль Google Scholar
Понад 800 наукових, науково-популярних та науково-методичних праць.

 

Вандишева-Ребро Надія Валентинівна,

канд. філос. наук, доцент.
Напрями наукових досліджень: філософія культури та історія української культури, проблеми сучасного релігієзнавства, філософська антропологія, гендерні студії.
Профіль Google Scholar
100 наукових публікацій.

 


Гайдамачук Ольга Володимирівна,

старший викладач.
Напрями наукових досліджень: філософія культури, філософська антропологія, філософія мови, українська і світова культура, українське і світове мистецтво, етика та естетика.
Профіль Google Scholar
40 наукових публікацій.

 

 

Гутник Марина Валеріївна,

канд. іст. наук, доцент.
Напрями наукових досліджень: історія вищої технічної освіти,  історія матеріалознавства, історія науки і техніки.
Профіль Google Scholar
Понад 80 наукових та методичних праць.

 

 

 

Дворкін Ігор Володимирович,

канд. іст. наук, доцент
Напрями наукових досліджень: іісторія музейної справи, процеси націотворення у ХІХ - на початку ХХ ст., міжетнічні відносини, викладання історії України у закладах вищої освіти.
Профіль Google Scholar
Понад 80 наукових та методичних праць.

 

jevsejevЄвсеєв Сергій Леонідович,

канд. філос. наук, доцент.
Напрями наукових досліджень: історія української культури, культурна ідентичність, толерантність, проблеми екологічної культури.
Профіль Google Scholar

 

 

Кабачек Володимир Вікторович,

канд. іст. наук, доцент.
Напрями наукових досліджень: органи місцевого самоврядування України, українська промисловість у період непа, сучасна політична ситуація в Україні, виборчий процес.
Профіль Google Scholar


Маліков Василь Володимирович,

канд. іст. наук, доцент кафедри.
Напрями наукових досліджень: історія української культури, українська етнологія, звичаєве право українців, гендерні студії.
Профіль Google Scholar
Понад 50 наукових публікацій.

 

Міщенко Марина Миколаївна,

канд. філос. наук, доцент.
Напрями наукових досліджень: філософія та герменевтика культури, філософська антропологія, сучасний розвиток української культури та мистецтва.
Профіль Google Scholar
50 наукових публікацій.

 

Мотенко Ярослав Володимирович,

канд. іст. наук, доцент.
Напрям наукових досліджень: Українська революція 1917–1921 рр.
Профіль Google Scholar
56 наукових публікацій.

 

Ніколаєнко Віталій Іванович,

канд. іст. наук, професор.
Напрями наукових досліджень: історія вищої освіти та робітничого класу України.
Профіль Google Scholar

 

 

 

Озерський Юрій Іванович,

канд. іст. наук, доцент.
Напрями наукових досліджень: Велика Вітчизняна війна, науково-технічний прогрес 50-60-х років ХХ століття.
Профіль Google Scholar

 

 

 

Радогуз Сергій Анатолійович,

канд. іст. наук, доцент.
Напрями наукових досліджень: історія інженерної освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Профіль Google Scholar

 

 

 

Телуха Світлана Степанівна,

канд. іст. наук, доцент.
Напрями наукових досліджень: сфера історичної пам’яті, гендерні студії, соціальна історія, студії вивчення травми, історія катастроф, студії про геноциди та переселення.
Профіль Google Scholar

 

Фрадкіна Наталя Володимирівна,fradkina

канд. філос. наук, доцент.
Напрями наукових досліджень: історія української культури ХІХ ст., українознавство, культура Слобожанщини, духовність як філософська проблема.
Профіль Google Scholar
60 наукових публікацій.

 

 

Харченко Артем Вікторович

канд. іст. наук, доцент.
Напрями наукових досліджень: соціальна історія, історія єврейського населення Східної Європи, студії про геноциди, студії Голодомору, студії Голокосту.
Профіль Google Scholar

 

 

Шишкина Євгенія Костянтинівна,

канд. іст. наук, доцент.
Напрями наукових досліджень: історичне джерелознавство, боністика, Українська революція 1917-1921 років.
Профіль Google Scholar
75 наукових публікацій.