Книжкова серія

 

«Фундаментальна освіта для високих технологій».

Ініціаторами її відкриття виступили проф. Ю. Л. Геворкян і доц. А. Л. Григорьєв. При підготовці до видання підручника “Основи лінійної алгебри і її застосувань в техніці”(2002 рік) вони запропонували помістити на суперобкладинці назву майбутньої серії(на росіянинові і українському мовах), що і було виконано видавцем з відома ректора проф. Л. Л. Товажнянского. 05.02.2003 року пройшла урочиста презентація нового підручника(за участю ректора, рецензентів, колег-математиків, керівника відповідного департаменту ХОГА і аспірантів першого року навчання). Після чого 110 екземплярів книги було подаровано аспірантам і близько 100 екземплярів – викладачам ХПИ, а також інших внз Харкова і України. І надалі, упродовж 3-х подальших років, цей підручник неодноразово виступав своєрідною «візитною карткою» ХПИ.

У квітні 2004 року 15 екземплярів підручника було передано ректорові МГТУ ім. М.Е. Баумана академікові И. Б. Федорову і у бібліотеку цього внз. Форзац книги прикрашала тисненная золотом наступний напис:

У 2009 році проф. Ю. Л. Геворкян і проф. А. Л. Григорьєв підготували до публікації 1-й том нового підручника “Скалярний і векторний аналіз для класичної інженерної освіти” і звернулися до ректора з пропозицією видати його як продовження початої в 2002-му році книжкової серії “Фундаментальна освіта для високих технологій”.
Оригінальний графічний знак серії(у формі літаючої тарілки) був запропонований директором видавничого центру НТУ “ХПИ” Л. Д. Черкашиным.

Ректор погодився з цими пропозиціями, і з січня 2010 року книжкова серія виходить офіційно в знову створеному видавничому центрі «Підручник НТУ«ХПІ»». Згідно з виданим наказом,

« Серія об’єднуватиме навчальні видання

з загальних та прикладних дисциплін,  які є змістовними,

якісними й націленими на впровадження високих технологій

у машинобудуванні та інших галузях промисловості, транспорту,

будівництва та зв’язку».

 До початку 2013 року у рамках вказаної серії вишли у світ три підручники:


Ю.Л. Геворкян, А.Л. Григорьев. Основы линейной алгебры и её приложений в технике: учебник. – Харьков, НТУ «ХПИ», 2002. – 542 с.


Ю.Л. Геворкян, А.Л. Григорьев. Скалярный и векторный анализ для классического инженерного образования: общий курс высшей математики в 2-х томах. – Т.1. – Харьков, НТУ «ХПИ», 2010 – 652 с. (и его второе издание – Харків: Підручник НТУ «ХПІ», 2011).


скаляр 3

В.А. Ванин, Ю.Л. Геворкян, А.Л. Григорьев. Скалярный и векторный анализ для классического инженерного образования: специальные главы курса высшей математики. – Т.3. – Харків: Підручник НТУ «ХПІ» – 2012. – 464 с.


а також переданий у видавничий центр для публікації навчальний посібник:

В.А. Ванін, Ю.Л. Геворкян, О.Л. Григор’єв. Елементи векторного аналізу: навчальний посібник. – 457 с. (гриф МОН надано 22.07.2011 р., лист 1/11-6562 ).

Ініціатори сподіваються, що круг авторів цієї серії розширюватиметься і надалі.

З початковими сторіночками перших трьох книг серії можна познайомитися по їх електронних адресах в Інтернеті

sertifikatОсновы линейной алгебры…

Скалярный и векторный анализ …  – Т.1.

Скалярный и векторный анализ…  – Т.3, Ч.1

Скалярный и векторный анализ … – Т.3, Ч.2

….   ….   … .