ІГРОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Ігрове проектування (ІП) – одна з колективних форм освіти. Проводиться у формі ділової гри, будучи першою її стадією (відсутня стадія імітаційного моделювання виконання проекту або плану, розроблених на першій стадії).

Призначено для активізації навчання проектуванню в технічних навчальних закладах, проектуванню в широкому сенсі – в будь-яких навчальних закладах. З позицій цілей освіти ІП призначено для:

  •     виховання учнів в умовах колективної, наближеною до професійної діяльності: прищеплення почуття обов’язку перед коллективом, пошуку шляхів вирішення конфліктів і протиріч в колективі, прищеплення почуття колективізму і націленості на вирішення завдань, що стоять перед колективом і т.д.;
  •     підготовки учнів до роботи у виробничому колективі: діловий, організаторської, комунікативної, узгодженої, активної, міждисциплінарної, проективної, дисциплінованою і т.д.;
  •     розробки закінченого виробу або процесу (турбіна, двигун, насос, прилад, технологічний процес та ін);
  •     розвитку творчих (креативних) здібностей учнів на основі їх природних задатків.

Колектив розробників моделює діяльність конструкторських або технологічних підрозділів в умовах змагання з підбиттям підсумків на засіданнях технічних рад (конкурсних захистах) або презентаціях.

Індивідуальна робота учнів природним чином поєднується з колективною і враховується за допомогою системи автооценкі результатів роботи.

ІП застосовується на спеціальностях, випускники яких призначені-чаются для колективної, а не індивідуальної роботи.