Любицька Катерина Ігорівна

LyubitskayaЛюбицька Катерина Ігорівна,

кандидат технічних наук, старший викладач.

Працює на кафедрі з 2001 року.Закінчила інженерно-фізичний факультет НТУ «ХПІ» за фахом “динаміка і міцність машин”, кваліфікація – інженер-механік-дослідник (диплам з відзнакою). В 2001-2007 г. була здобувачем в аспірантурі НТУ “ХПІ”. В 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Напружено-деформований стан гнучких ортотропних пластин і положистих оболонок складної форми плана» по спеціальності 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла.

До 2013г. працювала на посаді молодшого наукового співробітника

З 2014г. працює на посаді старшого викладача.

Область наукових інтересів: геометрично нелінійний згин елементів тонкостінних конструкцій, які моделюються ортотропними  пластинами та положистими оболонками довільної форми із урахуванням пружньої основи та сумісної дії поперечного навантаження та зусиль в серединній поверхні. Сумісне застосуванняі теорії R-функцій з іншими методами. Дослідження закритичної поведінки конструктивних елементів. Має більш ніж 20 наукових публікацій.

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛИКАЦІЇ

 1. Курпа Л.В. Метод R-Функцій для розв’язку нелінійних задач вигину ортотропних пологих оболонок на пружній основі / Л. В. Курпа, К. І. Любицька , В. О. Морачковская // Прикладна механіка. – 2010. -№ 6. – С. 56-65
 2. Курпа Л.В., Любицька К.І. Вигин ортотропних пологих оболонок зі складною формою плану при геометрично нелінійному деформуванні / Курпа Л.В., Любицька К.І // Проблеми машинобудування. . – Харків: Ипмаш НАН України. – 2009. – т.12, №3 – С. 47-55.
 3. Любицька К.І. Вигин пологих ортотропних оболонок на пружній основі при геометрично нелінійному деформуванні // Вісник НТУ “ХПІ”, № 47’2008 – стор. 89 – 96
 4. Любицька К.І. Великі прогини ортотропних пологих оболонок на пружній основі // Тараповські читання: Збірник матеріалів міжнародної наукової школи-конференції. – Харків: ХНУ, 2008. – с. 113-117
 5. Курпа Лідія, Любицька Катерина. Застосування методу R-Функцій до задач вигину ортотропних пологих оболонок при їхньому нелінійному деформуванні // Сучасні проблеми механіки та математики: В 3-х т. – Львів, 2008. – Т.1. – стор. 171-172
 6. Kurpa L., Lyubitsky K. Nonlinear static analysis of shallow shells of arbitrary form by the R-function method // MAA-2007, Odessa, 9-13 April 2007, p. 88
 7. Л.В. Курпа, К.І. Любицька . Дослідження закритичної поведінки ортотропних пологих оболонок складної форми в плані // Вісник НТУ «ХПІ».№ 32, 2006. – Х., 2006, – с. 92-97
 8. Любицька К.І. Геометрично нелінійний вигин ортотропних пластин складної форми при комбінації видів навантаження // Тези доповідей конференції молодих вчених і фахівців. Харків, 29 листопада – 1 грудня 2005 р. С. 10.
 9. Л.В. Курпа, К.І. Любицька . Нелінійний аналіз ортотропних пластин складної форми // Теоретична і прикладна механіка. 2005 р. Вип. 1. С.161-166.
 10. К.І. Любицька . Дослідження геометрично нелінійної поведінки ортотропних пластин при складному виді навантаження // Вісник НТУ «ХПІ», 21’ 2005 р. С. 56-61
 11. L.V. Kurpa, K.I. Lyubitska, A.V. Shmatko. Solution of vibration problems for shallow shells of arbitrary form by the R-function method //Sound and Vibration, 279(2005), pp.1071-1084.
 12. Курпа Л.В., Любицька К.І. Застосування методу R-Функцій до задач про власні коливання пологих оболонок із заданим планом // Вісник НТУ «ХПІ», 6′ 2001 р. C.145-149.