Перепелкін Микола Вікторович

PerepelkinПерепелкін Микола Вікторович,

кандидат фізико-математичних наук,

доцент

 

Працює на кафедрі з 2008 року.

Освіта: в 2008 р. закінчив магістратуру інженерно-фізичного факультету НТУ «ХПІ» за фахом «динаміка і міцність». З 2008 р. по 2011 р. навчався в аспірантурі НТУ «ХПІ» за напрямком «теоретична механіка». В 2013 р. захистив кандидатську дисертацію «Нелінійні нормальні форми вимушених коливань і їх застосування в динаміці однодискових роторів».

Трудова діяльність: за період з 2008 р. по 2013 р. у різний час займав посади асистента, молодшого наукового співробітника, інженера. В 2013 р. одержав посаду старшого викладача

Основна сфера наукових інтересів: нелінійна динаміка механічних систем, зокрема, теорія нелінійних нормальних форм коливань, нелінійні коливання в роторних системах

Має більше 30 наукових публікацій.

ОСНОВНІ ПУБЛИКАЦІЇ
 1. Перепелкін М. В. Аналіз вимушених форм коливань однодискового ротора на нелінійно-пружних опорах / М. В. Перепелкін, Ю. В. Міхлін // Механіка твердого тіла. – 2010. – №40. – с.221-232.
 2. Перепелкін М.В. Нелінійні нормальні форми вимушених коливань однодискового ротора на масивних нелінійно-пружних опорах / М.В. Перепелкін, Ю.В. Міхлін // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету. – 2011. – Вип.12. – с. 270-278.
 3. Перепелкін М. В. Модифікований метод побудови нормальних форм вимушених коливань і його застосування у динаміці однодискового ротора / М.В. Перепелкін, Ю.В. Міхлін // Механіка твердого тіла. – 2011. – №41. – с.109-121.
 4. Mikhlin Yu.V. Non-linear normal modes and their applications in mechanical systems / Yu.V. Mikhlin, N.V. Perepelkin // Proc. of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. – 2011. – 225 (10) – p.2369-2384.
 5. Перепелкін М. В. Побудова і аналіз стійкості резонансних режимів руху однодискового ротора на нелінійно-пружних опорах / М.В. Перепелкін, Ю.В. Міхлін // Динамічні системи. – 2011. – т.1(29). – №2 – с.269-280.
 6. Перепелкін М.В. Застосування теорії нелінійних нормальних форм коливань до аналізу стаціонарних режимів руху в моделі однодискового ротора / М.В. Перепелкін, Ю.В. Міхлін // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету. – 2012. – Вип.13. – с. 327-336.
 7. Perepelkin N.V. Non-linear normal forced vibration modes in systems with internal resonance / N.V. Perepelkin, Yu.V. Mikhlin, C. Pierre // International Journal of Non-Linear Mechanics. – 2013. – vol.57. – p.102-115.
 8. Mikhlin Yu.V. Nonlinear normal vibration modes in the dynamics of nonlinear elastic systems / Yu.V. Mikhlin, N.V. Perepelkin, A A Klimenko, E. Harutyunyan // Journal of Physics [електронний ресурс]. – 2012. – Volume. 382 (012052) conference 1. – Режим доступу: http://iopscience.iop.org/1742-6596/382/1/012052/pdf/1742-6596_382_1_012052.pdf.
 9. Perepelkin N.V. Nonlinear normal modes of forced vibrations in rotor systems/ N.V. Perepelkin, Yu.V. Mikhlin // The Third Int. Conference “Nonlinear Dynamics” (NTU “Khpi”, Sept. 21-24, 2010) : Proceedings. – Харків, 2010. – с. 170-175.
 10. Perepelkin N.V. Nonlinear normal modes of forced vibrations in rotor systems / N.V. Perepelkin, Yu.V. Mikhlin // The 7th European Nonlinear Dynamics Conference (ENOC 2011): Proceedings [електронний ресурс]. – Rome (Italy), 2011. – 6 p. – Режим доступу: http://w3.uniroma1.it/dsg/enoc2011/proceedings/pdf/Perepelkin_Mikhlin_6pages.pdf.
 11. Perepelkin N.V. Nonlinear Normal Modes in the Rotor Dynamics / N.V. Perepelkin, Yu.V. Mikhlin, E. Harutyunyan // The Fourth Int. Conference “Nonlinear Dynamics” (Jun. 19-22, 2013, Sevastopol, Ukraine) : Proceedings. – Харків, 2013. – с. 152-158.
 12. N.V. Perepelkin, Yu.V.  Mikhlin,  C. Pierre. Non-linear normal forced vibration modes in systems with internal resonance. International Journal of Non-Linear Mechanics, Volume 57, December 2013, 102–115.
 13. N. Perepelkin, Yu. Mikhlin. Nonlinear normal modes of forced vibrations in systems with internal resonance. Проблемы нелинейной динамики и физики конденсированных сред. Москва, ИХФ РАН, 2013, 158-166.
 14. N.V. Perepelkin, Yu.V.  Mikhlin,  C. Pierre Forced Nonlinear Normal Modes in the One Disk Rotor Dynamics // The 8th European Nonlinear Dynamics Conference (ENOC 2014): Proceedings  – Vienna  (Austria), 2014. – ISBN: 978-3-200-03433-4
 15. Перепелкін М.В.  Побудова нелінійних нормальних форм коливань Шоу-П’єра з використанням перетворення Шура // Вісник Запорізького національного університета – 2015. – №3 – p.221-230