Сайт кафедри

Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії створена в 1998 році на базі загальної кафедри аналітичної хімії, яка в 1940 році була виділена з кафедри хімії в самостійну кафедру.

З 1980 року по 2015 рік кафедрою завідував доктор технічних наук, професор Клещев Микола Федосович, випускник ХПІ (1960 р), фахівець в області каталізу, біокаталізу, аналізу хімічних і біологічних систем.

У 2015 році вчена рада НТУ «ХПІ» обрала завідувачем кафедрою біотехнології, біофізики та аналітичної хімії професора, доктора фізико-математичних наук Огурцова Олександра Миколайовича, яку він очолював до кінця 2019 року. 

З січня 2020 года завідувачкою кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії призначена професорка, доктор технічних наук Близнюк Ольга Миколаївна.

Кафедра займає площу понад 700 мна третьому поверсі хімічного корпусу. На кафедрі є спеціалізовані навчальні та наукові лабораторії: фармацевтичної біотехнології, біомолекулярних досліджень, агробіотехнології, біохімії і мікробіології, контролю якості біологічних і хімічних систем, оптичних та хроматографічних методів аналізу, а також лекційна аудиторія, оснащена технічними засобами навчання.

Обсяг навчальних доручень складає близько 13000 годин на рік за денною і заочною формами навчання. Всього кафедра викладає 96 дисциплін. На кафедрі читаються лекції та проводяться практичні і лабораторні заняття з двома спеціалізаціями «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Для студентів хімічних спеціальностей, спеціальностей харчової та екологічної спрямованості читаються фундаментальні і спеціальні дисципліни: аналітична хімія та інструментальні методи аналізу, біофізика, біохімія, загальна мікробіологія і вірусологія, біологія, метрологія, стандартизація, сертифікація, управління якістю.

Випускники кафедри отримують вищу освіту за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» за двома спеціалізаціями: «Промислова біотехнологія» (бакалавр, магістр, доктор філософії) і «Фармацевтична біотехнологія» (бакалавр, магістр, доктор філософії).

Ліцензійний обсяг підготовки спеціалістів становить 185 осіб на рік за очною та заочною формами навчання. 

Науково-дослідна робота, що проводиться колективом кафедри за профілем підготовки спеціалістів та магістрів, дозволяє готувати фахівців високої кваліфікації.

NEW!!!!!!
Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії

 

             БАКАЛАВР           
              МАГІСТР             
  ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ  
https://sites.google.com/site/prokafedru/home/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B-small.jpg?attredirects=0                                                   
Адреса: Національний технічний університет “ХПІ”
Вул. Кирпичова 2, Харків, 61002, Україна
E-mail: biotech_ntu_khpi@ukr.net 
Телефон: (+38057) 707-65-94
Факс: (+38057) 707-66-01 
Завідувачка кафедри 
доктор технічних наук, професор
Ольга Миколаївна Близнюк
Телефон: +38 (057) 707-66-05 , моб. +38 (050) 96-484-95

 

Сторінка кафедри на сайті НТУ «ХПІ»

Офіційний сайт кафедри

Профіль Google Scholar  кафедри.

1. Презентація кафедри                                                                                            2. Presentation in English 

           

Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії НТУ “ХПІ”