Робочий сайт кафедри

Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії створена в 1998 році на базі загальної кафедри аналітичної хімії, яка в 1940 році була виділена з кафедри хімії в самостійну кафедру.

З 1980 року по 2015 рік кафедрою завідував доктор технічних наук, професор Клещев Микола Федосович, випускник ХПІ (1960 р), фахівець в області каталізу, біокаталізу, аналізу хімічних і біологічних систем.

У 2015 році вчена рада НТУ «ХПІ» обрала завідувачем кафедрою біотехнології, біофізики та аналітичної хімії професора, доктора фізико-математичних наук Огурцова Олександра Миколайовича, яку він очолював до кінця 2019 року. 

З січня 2020 года завідувачем кафедрою біотехнології, біофізики та аналітичної хімії призначена професор, доктор технічних наук Близнюк Ольга Миколаївна.

Кафедра займає площу понад 700 мна третьому поверсі хімічного корпусу. На кафедрі є спеціалізовані навчальні та наукові лабораторії: фармацевтичної біотехнології, біомолекулярних досліджень, агробіотехнології, біохімії і мікробіології, контролю якості біологічних і хімічних систем, оптичних та хроматографічних методів аналізу, а також лекційна аудиторія, оснащена технічними засобами навчання.

Обсяг навчальних доручень складає близько 13000 годин на рік за денною і заочною формами навчання. Всього кафедра викладає 96 дисциплін. На кафедрі читаються лекції та проводяться практичні і лабораторні заняття з двома спеціалізаціями «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Для студентів хімічних спеціальностей, спеціальностей харчової та екологічної спрямованості читаються фундаментальні і спеціальні дисципліни: аналітична хімія та інструментальні методи аналізу, біофізика, біохімія, загальна мікробіологія і вірусологія, біологія, метрологія, стандартизація, сертифікація, управління якістю.

Випускники кафедри отримують вищу освіту за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» за двома спеціалізаціями: «Промислова біотехнологія» (бакалавр, магістр, доктор філософії) і «Фармацевтична біотехнологія» (бакалавр, магістр, доктор філософії).

Ліцензійний обсяг підготовки спеціалістів становить 185 осіб на рік за очною та заочною формами навчання. 

Науково-дослідна робота, що проводиться колективом кафедри за профілем підготовки спеціалістів та магістрів, дозволяє готувати фахівців високої кваліфікації.

РОБОЧИЙ САЙТ КАФЕДРИ

NEW!!!!!!
Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії

 

             БАКАЛАВР           
              МАГІСТР             
  ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ  
https://sites.google.com/site/prokafedru/home/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B-small.jpg?attredirects=0
Адреса: Національний технічний університет “ХПІ”
Вул. Кирпичова 2, Харків, 61002, Україна
E-mail: biotech_ntu_khpi@ukr.net 
Телефон: (+38057) 707-65-94
Факс: (+38057) 707-66-01 
Завідувач кафедри 
доктор технічних наук, професор
Ольга Миколаївна Близнюк
Телефон: +38 (057) 707-66-05 , моб. +38 (050) 96-484-95

 

Сторінка кафедри на сайті НТУ «ХПІ»

Офіційний сайт кафедри

 

Профіль Google Scholar  кафедри.

 

 

 

Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії НТУ “ХПІ”