ЛАСКАВО ПРОСИМО НА САЙТ КАФЕДРИ БІОТЕХНОЛОГІЇ, БIОФIЗИКИ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ !

ПЕРЕЙТИ НА РОБОЧИЙ САЙТ КАФЕДРИ

Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії створена в 1998 році на базі загальної кафедри аналітичної хімії, яка в 1940 році була виділена з кафедри хімії в самостійну кафедру.

З 1980 року по 2015 рік кафедрою завідував доктор технічних наук, професор Клещев Микола Федосович, випускник ХПІ (1960 р), фахівець в області каталізу, біокаталізу, аналізу хімічних і біологічних систем.

У 2015 році вчена рада НТУ «ХПІ» обрала завідувачем кафедрою біотехнології, біофізики та аналітичної хімії професора, доктора фізико-математичних наук Огурцова Олександра Миколайовича, яку він очолював до кінця 2019 року. 

З січня 2020 года завідувачем кафедрою біотехнології, біофізики та аналітичної хімії призначена професор, доктор технічних наук Близнюк Ольга Миколаївна.

Кафедра займає площу понад 700 мна третьому поверсі хімічного корпусу. На кафедрі є спеціалізовані навчальні та наукові лабораторії: фармацевтичної біотехнології, біомолекулярних досліджень, агробіотехнології, біохімії і мікробіології, контролю якості біологічних і хімічних систем, оптичних та хроматографічних методів аналізу, а також лекційна аудиторія, оснащена технічними засобами навчання.

Обсяг навчальних доручень складає близько 13000 годин на рік за денною і заочною формами навчання. Всього кафедра викладає 96 дисциплін. На кафедрі читаються лекції та проводяться практичні і лабораторні заняття з двома спеціалізаціями «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Для студентів хімічних спеціальностей, спеціальностей харчової та екологічної спрямованості читаються фундаментальні і спеціальні дисципліни: аналітична хімія та інструментальні методи аналізу, біофізика, біохімія, загальна мікробіологія і вірусологія, біологія, метрологія, стандартизація, сертифікація, управління якістю.

Випускники кафедри отримують вищу освіту за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» за двома спеціалізаціями: «Промислова біотехнологія» (бакалавр, магістр, доктор філософії) і «Фармацевтична біотехнологія» (бакалавр, магістр, доктор філософії).

Ліцензійний обсяг підготовки спеціалістів становить 185 осіб на рік за очною та заочною формами навчання. 

Науково-дослідна робота, що проводиться колективом кафедри за профілем підготовки спеціалістів та магістрів, дозволяє готувати фахівців високої кваліфікації.

РОБОЧИЙ САЙТ КАФЕДРИ