Шабанова Г.М.

фото ШЕФА2

Шабанова Галина Миколаївна

Науковий ступінь — доктор технічних наук

Вчене звання — професор

Посада — головний науковий співробітник кафедри

Завідувач лабораторії спеціальних в’яжучих речовин та композиційних матеріалів

Заступник декана факультету ТНР з наукової роботи.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 в НТУ «ХПІ».

Контактний телефон: (057) 707-60-51

e-mail: gala-shabanova@ukr.net

 Теми захищених дисертацій: 

Дисертація на здобуття наукового степеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.11 «Физико-химические основы создания специальных цементов в системе BaO-Al2O3-Fe2O3-SiO2».

Наукові інтереси:

Керівник наукового напрямку «Технологія створення радіаційностійких та вогнетривких в’яжучих матеріалів спеціального призначення та бетонів на їх основі».

Дисципліни, що викладаються на кафедрі в теперішній час:

 1. «Загальна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», розділ «В’яжучі матеріали».

Загальна кількість науково-методичних праць – понад 450, з них:

Монографії:

 1. Шабанова Г.Н. Барийсодержащие оксидные системы и вяжущие материалы на их основе. – Харків: НТУ «ХПІ», 2006. – 280 с.
 2. Шабанова Г.М. Пушкарьова К.К., Дворкін Л.Й., Градобоєв О.В., Зайченко М.М., Кагановський О.С., Плугін А.А., Тимошенко С.А. Енергоресурсозберігаючі мінеральні в’яжучі речовини та композиційні будівельні матеріали на їх основі. – К.: Задруга, 2014. – 272 с.
 3. Шабанова Г.Н., Корогодская А.Н., Миргород О.В., Дейнека В.В., Цапко Н.С. Кальцийбариевые оксидные системы и вяжущие материалы на основе их композиций. – Харьков: Планета – Прінт, 2014. – 265 с.
 4. Шабанова Г.М., Пушкарьова К.К., Бамбура А.М., Дворкін Л.Й., Градобоєв О.В., Зоценко М.Л., Кагановський О.С., Павліков А.М., Плугін А.А., Тимошенко С.А. Сучасні будівельні матеріали та конструктивні системи для зведення доступного житла та об’єктів інфраструктури. – К.: Вік-Принт, 2015. – 271 с.

Навчальні посібники:

 1. Шабанова Г.М., Брагіна Л.Л., Корогодська А.М., Пітак О.Я., Рищенко М.І., Саввова О.В., Соболь Н.П., Федоренко О.Ю., Шалигіна О.В., Щукіна Л.П. Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах. Ч. 1: Технологічні розрахунки в хімічних технологіях тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів / Навчальний посібник // За редакцією Рищенка М.І. — Харків: Підручник НТУ «ХПІ», 2012. – 322 с.
 2. Шабанова Г.М., Корогодська А.М. В’яжучі матеріали / Текст лекцій. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – 150 с.
 3. Шабанова Г.М., Корогодська А.М., Христич О.В. В’яжучі матеріали / Практикум з дисципліни «Загальна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». – Харків: Підручник НТУ «ХПІ», 2014.  — 222 с.
 4. Шабанова Г.М., Федоренко О.Ю., Пітак Я.М., Рищенко М.І., Щукіна Л.П., Брагіна Л.Л., Лісачук Г.В., Тараненкова В.В., Корогодська А.М., Саввова О.В., Соболь Ю.О., Пітак О.Я., Воронов Г.К., Шалигіна О.В. Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах. Ч. 2: Фізико-хімічні системи, фазові рівноваги, термодинаміка, ресурсо- та енергозбереження в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів / Навчальний посібник За редакцією д.т.н., проф. М.І. Рищенка. – Харків: Підручник НТУ «ХПІ», 2015. – 335 с.

Вибрані статті (2010 – 2015 рр.):

 1. Шабанова Г.Н., Шумейко В.Н., Рыщенко И.М., Савенков А.С., Белогур И.С. Утилизация отходов, образующихся при переработке, низкосортного фосфорсодержащего сырья // Экология и промышленность. – Харьков: Энергосталь, 2010. – № 1. – С. 62-66.
 2. Шабанова Г.М., Кисельова С.О., Шапка О.В. Використання промислових відходів при виготовленні силікатної цегли – шлях до поліпшення екологічної обстановки // Коммунальное хозяйство городов. – Харьков: Основа, 2010. – Вып. 91. – С. 250-255.
 3. Шабанова Г.Н., Тараненкова В.В., Проскурня Е.М., Миргород О.В., Васютин Ф.А., Корогодская А.Н., Мокрицкая В.К. Бетоны полифункционального назначения на основе огнеупорных цементов // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – К.: Знання, 2010. – Вип. 36. – С. 26-31.
 4. Шабанова Г.М., Шапка О.В., Костиркін О.В., Кисельова С.О. Кінетичні особливості процесів фазоутворення в системі CaO-SiO2-H2O // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – № 113. – С. 15-19.
 5. Шабанова Г.М., Христич Е.В., Логвинов С.М., Васютин Ф.А. Субсолидусное строение системы BaO-SrO-TiO2 // Вопросы химии и химической технологии. – 2010. – № 2. – С. 126-128.
 6. Шабанова Г.Н., Логвинков С.М., Вернигора Н.К., Корогодская А.Н. Обменные твердофазные реакции при формировании диссипативных структур в оксидных материалах // Огнеупоры и техническая керамика. – 2010. – № 7-8. – С. 56-61.
 7. Шабанова Г.Н. Логвинков С.М., Семченко Г.Д., Вернигора Н.К., Бражник Д.А., Макаренко В.В., Цапко Н.С. Принципы наноструктурирования и высокотемпературного упрочнения материалов в многокомпонентных оксидных системах // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т. 11, № 3. – С. 723-732.
 8. Шабанова Г.М., Корогодська А.М., Попсуй К.В., Марков Д.Ю., Гапонова О.О., Миргород О.В. Безклінкерні в’яжучі матеріали лужної активізації // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – Вип. 52. – С. 3-10.
 9. Шабанова Г.Н., Логвинков С.М., Корогодская А.Н., Бражник Д.А., Кривцова Н.К., Шумейко В.Н., Остапенко И.А. Выбор рационального гранулометрического состава безобжиговых огнеупоров // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – К.: Знання, 2011. – Вип. 39. – С. 52-57.
 10. Шабанова Г.Н., Шумейко В.Н., Ткачква З.И., Бондаренко Т.С. Эффективность влияния поликарбоксилатных добавок на гидратационную активность портландцемента // Керамика: наука и жизнь. – К.: Укрпринтком, 2011. — № 1 (11). – С. 23-30.
 11. Shabanova G.N., Plugin A.A., Plugin O.A., Fisher H.-B. Increase of gypsum water resistance by mineral additives // 1. Weimarer Gipstagung. – Weimar, Bundesrepublik Deutschland, 2010. – S. 435-443.
 12. Шабанова Г.Н. Теоретические основы создания барийсодержащих цементов полифункционального назначения // Збірник наукових праць ВАТ „УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного”. – Харків: Каравела, 2010. – № 110. – С. 488-493.
 13. Шабанова Г.Н., Корогодская А.Н., Костыркин О.В., Ворожбиян Р.М. Установление возможности использования отходов промышленности в производстве глиноземистого цемента // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 122. – С. 288-292.
 14. Шабанова Г.М., Дейнека В.В., Корогодська А.М., Логвінков С.М., Пилипчатін О.В. Теоретичні аспекти отримання спеціальних цементів на основі сполук системи CaO-BaO-Fe2O3-SiO2 // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – Вип. 31. – С. 119-125.
 15. Шабанова Г.Н., Логвинков С.М., Иващенко М.Ю., Костыркин О.В. Термодинамический анализ субсолидусного строения системы BaO-Аl2О3-Fe2O3 // Огнеупоры и техническая керамика. — 2011. – № 9. – С. 16 – 20.
 16. Шабанова Г.Н., Геворкян Э.С., Костыркин О.В., Киселева С.А., Иващенко М.Ю. Особенности процессов фазообразования в известково-песчаных смесях в присутствии добавок // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 125. – С. 146-150.
 17. Шабанова Г.Н., Корогодская А.Н., Попсуй Е.В. Исследование композиций системы BaO-MgO-Cr2O3 в качестве огнеупорных заполнителей // Збірник наукових праць ПАТ „УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного”. – Харків: Каравела, 2011. – № 111. – С. 173-179.
 18. Шабанова Г.М., Корогодська А.М. Вогнетривкий бетон на основі шпінельвмісного цементу // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – К.: Знання, 2012. – Вип. 43. – С. 144-149.
 19. Шабанова Г.М., Кошельник В.М., Кисельова С.О. Визначення теплової ефективності виробництва силікатної цегли при зміні температурного режиму автоклава // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – № 5 (99). – С. 17-22.
 20. Шабанова Г.М., Тараненкова В.В., Смаль Г.Л., Кузьменков Є.Д. Дослідження продуктів гідратації магнезіального в’яжучого на основі каустичного доломіту // Вісник Національного
  технічного університету “ХПІ”. — Харків: НТУ „ХПІ”, 2012. – Вип. 32. – С. 184 – 188.
 21. Шабанова Г.Н., Христич Е.В., Логвинков С.М. Сегнетокерамические материалы с нелинейными электрофизическими свойствами в системе BaO-SrO-TiO2 // Огнеупоры и техническая керамика. — 2012. – № 7-8. – С. 35-40.
 22. Shabanova G.N., Kiseleva S.A., Shabanov D.N. Intensification of Phase Formation in the CaO-SiO2-H2O System // 18 International Baustofftagung. – Weimar, Bundesrepublik, Deutschland, 2012. Band 2/ – S. 1248-1253.
 23. Шабанова Г.М., Лісачук Г.В., Корогодська А.М., Лісійчук А.В. Використання твердого палива при випалі портландцементного клінкеру в обертовій печі з реактором – декарбонізатором // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – Вип. 63 (969). – С. 3-9.
 24. Шабанова Г.М., Дейнека В.В., Корогодська А.М., Зеленцов С.З., Ткачова З.І. Оптимізація складу корозійностійких цементів, отриманих з використанням відходів хімічної промисловості // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – Вип. 63 (969). – С. 47-53.
 25. Шабанова Г.Н., Логвинков С.М., Корогодская А.Н., Ворожбиян Р.М. Глиноземистые цементы на основе системы CaO-NiO-Al2O3 // Огнеупоры и техническая керамика. – 2012. – № 11-12. – С. 11-14.
 26. Шабанова Г.М., Лісачук Г.В., Корогодська А.М., Лісійчук А.В. Термодинаміка мінералоутворення портландцементного клінкеру // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – Вип. 47 (1020). – С. 34-38.
 27. Шабанова Г.М., Тараненкова В.В., Гапонова О.А. Високоефективні магнезіальні в’яжучі матеріали на основі вітчизняної сировини // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2013. – Вип. 138. – С. 148-154.
 28. Шабанова Г.Н., Рыщенко М.И., Федоренко Е.Ю., Лисачук Г.В. Техногенные материалы и промышленные отходы как источник сырья для производства строительных материалов // Экология и химическая промышленность. – 2013. – № 4. – С. 10-16.
 29. Шабанова Г.Н., Плугин А.Н., Киселева С.А. Исследование особенностей процесса гидратации извести растворами электролитов // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2013. – Вип. 142. – С. 162-168.
 30. Шабанова Г.Н., Литовченко С.В., Чишкала В.А., Бурковская В.В. Влияние условий консолидирования на теплофизические свойства силицидов тугоплавких металлов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – Вип. 64 (1037). – С. 84-92.
 31. Шабанова Г.Н., Тараненкова В.В., Дяков С.С., Кузьменков Е.Д. Влияние некоторых щелочных добавок на первую ступень разложения доломита // Збірник наукових праць ПАТ «УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного”. – Харків: ПАТ «УкрНДІВ», 2013. – № 113. – С. 78-85.
 32. Шабанова Г.Н., Корогодская А.Н. Физико-химические основы создания шпинельсодержащих цементов. Ч.3. Разработка составов шпинельных цементов // Огнеупоры и техническая керамика. – 2014. – № 7-8. – С. 6-9.
 33. абанова Г.Н., Иващенко М.Ю., Ворожбиян М.И., Костыркин О.В., Цапко Н.С. Теоретические и экспериментальные исследования возможности существования тройного соединения BaAlFe11O19 в системе BaO-Al2O3-Fe2O3 // Вопросы химии и химической технологи. – 2014. – № 2. – С. 49-52.
 34. Шабанова Г.Н., Христич Е.В., Логвинков С.М., Резинкин О.Л., Ревуцкий В.И., Понуждаева Е.Г., Сосина Е.В., Леденев В.В., Кобзин В.Г. Разработка технологии и оснастки для изготовления сегнетомагнитных композитних структур на основе титанатов стронция и бария // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – Вип. 53 (1095). – С. 147-153.
 35. Шабанова Г.Н., Корогодская А.Н., Рыщенко И.М. Разработка составов огнеупорных цементов на основе алюминатов и хромитов стронция // Збірник наукових праць ПАТ «УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного”. – Харків: ПАТ «УкрНДІВ», 2014. – № 114. – С. 76-81.
 36. Шабанова Г.Н., Костыркин О.В., Логвинков С.М., Цапко Н.С. Субсолидусное строение системы CoO-ВаО-Fe2O3. Ч. 2. Фазовые равновесия в системе CoO-ВаО-Fe2O3 без учета тройных соединений // Огнеупоры и техническая керамика. – 2015. – № 4-5. – С. 3-7.
 37. Шабанова Г.Н., Логвинков С.М., Шумейко В.Н., Цапко Н.С., Ивашура А.А., Кобзин В.Г., Борисенко О.Н. Ресурсосберегающая технология гидроизоляционной композиции для бетонних строительных конструкций и сооружений // Техника и технология силикатов. – 2015. – Т. 22, № 3. – С. 24-30.
 38. Shabanova H., Korohodska A. Features of the hydration mechanism of alumina and chromite cements // 19 International Baustofftagung. – Weimar, Bundesrepublik, Deutschland, 2015. – Band 2. – S. 455-462.
 39. Шабанова Г.М., Пушкарьова К.К. Фізико-хімічні й термодинамічні основи синтезу мінералів та їх гідратації й дегідратації для отримання штучного каменю з заданими властивостями // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 155. – С. 5-11.