Інформація для студентів та абітурієнтів

Інформація абітурієнтам які поступають на денну та заочну форму навчання
карта нашого вузу:

Мапа НТУ “ХПІ”

Правила прийому абітурієнтів Ви можете знайти:

  • денної форми навчання на сайті http://abiturient.kpi.kharkov.ua. Для отримання інформаційних матеріалів за правилами прийому звертайтеся в центральну приймальної комісії по телефону (057) 707-66-34 (35). Для вступу до університету на факультет технології органічних речовин, спеціальність 185 «Видобування нафти і газу» необхідно було представити результати тестування Українського центру незалежного оцінювання якості освіти.
  • заочної форми навчання  на сайті https://www.kpi.kharkov.ua/rus/faculty/tsentr-zaochnogo-navchannya Для отримання інформаційних матеріалів за правилами прийому  звертайтеся в центральну приймальної комісії по телефону (057)706-32-19, (057)707-62-35; (057)70-76-469; (057)707-69-35.
  • аспірантура http://web.kpi.kharkov.ua/phd/?page_id=207. Для отримання інформаційних матеріалів за правилами прийому звертайтеся в центральну приймальної комісії по телефону (057)707-62-05.

Питання для вступних випробувань освітнього ступеня бакалавр денної форми на 2 курс:

Бакалавр

Питання для вступних випробувань освітнього ступеня магістр на денну та заочну форму:

Магістр

ДЕННЕ НАВЧАННЯ

Бакалавр:

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології

Спеціалізація:185 Видобування нафти і газу

Кваліфікація Бакалавр з нафтогазової інженерії та технологій

Термін навчання студентів становить 3 роки 10 місяців для отримання освітнього рівня – бакалавр (спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології). Правила прийому абітурієнтів  Ви можете знайти на сайті http://abiturient.kpi.kharkov.ua.

Магістр:

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології

Кваліфікація: Магістр з нафтогазової інженерії та технологій

Термін навчання студентів становить 1 рік 4 місяці для отримання освітнього рівня – магістр (спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології). Правила прийому абітурієнтів  Ви можете знайти на сайті http://abiturient.kpi.kharkov.ua.

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Магістр:

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології

Кваліфікація: Магістр з нафтогазової інженерії та технології

Термін навчання студентів становить 1 рік 4 місяці для отримання освітнього рівня – магістр. Правила прийому абітурієнтів  Ви можете знайти на сайті https://www.kpi.kharkov.ua/rus/faculty/tsentr-zaochnogo-navchannya/

АСПІРАНТУРА 

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології

Кваліфікація: Доктор философии 

Термін навчання аспірантів становить 4 роки. Правила прийому  Ви можете знайти на сайті http://web.kpi.kharkov.ua/phd/?page_id=207

Офіційна сторінка в Facebook НТУ”ХПІ”:

http:// www.facebook.com/ntu.xpi

Офіційна сторінка в Instagram НТУ”ХПІ”:

http:// www.instagram.com/ntu.khpi

Офіційна сторінка в YouTube НТУ”ХПІ”:

http:// www.youtube.com/channel/UCbkuaDusaRV-CLxfCROnKdQ

Підготовчі курси НТУ”ХПІ”:

http:// www.facebook.com/groups/Podkursi.khpi.kharkov/