Головна

 

Шановні абітурієнти!

Кафедра фізики металів і напівпровідників НТУ “ХПІ” запрошує вас отримати освіту за освітньою програмою
“Прикладна фізика і наноматеріали”
і конкурсної пропозиції 
“Прикладна фізика і наноматеріали для енергетики, медицини, радіофізики і телекомунікаційних систем”.

Напрям підготовки: 10 – Природничі науки;
Кафедра:фізики металів і напівпровідників;
 Освітня програма: 105 – Прикладна фізика і наноматеріали;
 Конкурсна пропозиція: Прикладна фізика і наноматеріали для енергетики, медицини, радіофізики і телекомунікаційних систем
 Підготовка: бакалавр, магістр.

  Ця спеціальність визначає одне з провідних напрямів науково-технічного прогресу. Один із засновників сучасної фізики Дж. Томпсон передбачав, що тільки енергія, нові матеріали і нова інформація визначатимуть прогрес людства. Минулий ХХ ־й століття повністю підтвердив цей прогноз. Людство ставить собі в заслугу відкриття атомної енергії, лазерів, комп’ютерів. Очевидно, що без речовин, що розщеплюються, напівпровідників, тонких плівок і т.п. ці досягнення не були б реалізовані. Цей прогноз залишається справедливим і на найближче майбутнє.
 Кафедра фізики металів і напівпровідників готує фахівців в галузі фізики твердого тіла, фізичного матеріалознавства, нанотехнологій і матеріалів. Хороша фундаментальна підготовка наших випускників дозволяє їм вільно адаптуватися в практично будь-якій галузі промисловості, науки, бізнесу як у нас в країні, так і за кордоном.


Завідувач кафедри: Малихін Сергій Володимирович , професор, доктор фіз.-мат. наук, тел. (057) 707-60-73

Заступники завідувача кафедри:
Зубарєв Євгеній Миколайович професор, доктор фіз.-мат. наук
Дроздов Антон Миколайович доцент, кандидат фіз.-мат. наук, тел. (057) 707-67-29


Mailbox Bird Landing Кафедра ФМН,
НТУ “ХПІ”
вул. Кирпичова, 2
Харків, 61002
Україна