м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Навчальний корпус №2 (У2), 4-й поверх (410 аудиторія)

(057) 707-64-31, (057) 707-65-75

Кафедра геометричного моделювання та комп'ютерної графіки

 • Галузь — «Інформаційні технології»
 • Спеціальність — «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»
 • Спеціалізація — «Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології»
CorelDraw

CorelDraw - векторний редактор для графічного дизайну.

CorelDraw

Adobe Photoshop - професійний растровий графічний редактор.

CorelDraw

Visual Studio - повнофункціональне інтегроване середовище розробки для створення програмного забезпечення для ОС Windows, Android і IOS, а також веб-додатків і хмарних служб.

CorelDraw

КОМПАС-3D - багатофункціональна система тривимірного моделювання.

CorelDraw

JavaScript - прототипно-орієнтована сценарна мова програмування.

CorelDraw

PHP - скриптова мова загального призначення, інтенсивно застосовується для розробки веб-додатків.

CorelDraw

MySQL - вільна реляційна система управління базами даних.

CorelDraw

HTML - мова для структурування та подання вмісту всесвітньої павутини.

Абітурієнту

Увага Абітурієнти !!!

4 травня 2022 року, Міністерством юстиції України зареєстровано Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2022 році.

💬 «У 2022 році для вступників до українських закладів фахової передвищої та вищої освіти будуть створені максимально можливі безпечні умови проведення вступної кампанії. Цьогоріч буде проведено Національний мультипредметний тест (НМТ) на здобуття ступеня бакалавра (магістра з медичних та ветеринарних спеціальностей). НМТ відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох предметів (українська мова, математика, історія України). НМТ за кордоном відбудеться в один час із тестуванням в Україні. Для різних спеціальностей будуть встановлені різні вагові коефіцієнти оцінок»,– зазначив Сергій Шкарлет.

Для майбутніх магістрів проведуть  магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) для кон’юнктурних спеціальностей.

Для проведення тестувань сформують основну, додаткову та спеціально організовану сесії. Ті вступники, які з певних причин не зможуть скласти тестування під час основної сесії, зможуть це зробити у наступні сесії.

 

🎓 ВСТУП НА БАКАЛАВРА

Для вступу на бакалаврат на місця за кошти бюджету та на контракт для кон’юнктурних (122, 113 та інші) спеціальностей враховуватимуться результати НМТ.

Подання документів і підтвердження місця навчання здійснюватиметься через інтернет.

Для вступу на контракт на некон’юнктурні спеціальності враховуватимуться лише результати розгляду мотиваційних листів.

 

🗓 ОСНОВНІ ЕТАПИ ВСТУПУ НА БАКАЛАВРА:

💻 Реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня.

Проведення творчих конкурсів – з 1 до 18 липня (бюджет+контракт), з 9 до 16 серпня (тільки контракт).

✍️ Подання заяв для вступу – з 29 липня до:

8 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів (які складатимуться з 9 до 16 серпня);

23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, а також творчих конкурсів, які були складені з 1 до 18 липня.

📊 Оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 29 серпня.

📑 Підтвердження бажання навчатись на бюджеті – 2 вересня до 18:00.

🏛 Зарахування:

бюджет – 5 вересня;

контракт – визначають правилами прийому закладу, але не пізніше 30 вересня.

Переведення на вакантні місця – до 19 вересня.

—–

⚠️ Буде збережена можливість скористатись спеціальними умовами конкурсного відбору для деяких категорій вступників, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій, детальні механізми вступу для них буде доопрацьовано впродовж травня-червня.

🔗 Детальніше:

СЕРГІЙ ШКАРЛЕТ: ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 2022 РОЦІ ЗАЮСТОВАНО

 

Детальніше про особливості набору в цьому році можна дізнатіся на сайті інституту – Правила прийому в НТУ «ХПІ».

Ви зможете працювати:
 • Программістом графічних систем
 • Разработником Web-додатків
 • Web — дизайнером
 • Конструктором

 

Дипломна робота (Магістер)  студентки Богацької А.С. на тему «Підхід до 3D візуалізації планувальної структури маєтку Шидловських» 

Маєток Шидловських є частиною історичного архітектурного ансамблю Слобожанщини.  Поступове руйнування, пожежа привели будинок до вигляду зруйнованої архітектурної пам’ятки. Студентка Анна займалася моделюванням поверхню усієї території маєтку, розробила тривимірні моделі можливих споруд та текстурували їх, виповнила  компоновку сцени та обліт камерою усієї сцени для віртуального туру.

 

Ви будете вивчати :
 • Геометричне моделювання, де опануєте методи моделювання геометричних об’єктів реального світу, алгоритми візуалізації реалістичних тривимірних сцен
 • Конструкторські та дизайнерські системи комп’ютерної графіки, де навчитеся роботі з системами «CorelDraw», «AdobePhotoshop», «Компас», «SolidWorks», «3DSmax», «Maya» та ін.
 • Інтернет – технології комп’ютерної графіки та анімації, де освоїте сучасні інструментальні засоби прооектування Web-публікацій
 • Технологію проектування програмного забезпечення комп’ютерної графіки, де опануєте технологічні прийоми програмування комп’ютерних графічних систем
 • Графіку в мобільних пристроях
 • Комп’ютерні симулятори та ігри
 • Web-дизайн
Ви будете вміти:
 • Створювати системи обробки графічної інформації
 • Створювати комп’ютерні ігри та симулятори
 • Створювати рекламну продукцію
 • Створювати анімовані «живі» Інтернет-спрямовані програми, Web-публікації
 • Використовувати в роботі сучасні конструкторські та дизайнерські системи
Прийом документів:

Приймальна комісія ІКМ                                                                                                        Інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики                                                                Корпус У2, аудиторія 410, телефон (057) 707-63-79