м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Навчальний корпус №2 (У2), 4-й поверх (410 аудиторія)

(057) 707-64-31, (057) 707-65-75

Кафедра геометричного моделювання та комп'ютерної графіки

  • Галузь — «Інформаційні технології»
  • Спеціальність — «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»
  • Спеціалізація — «Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології»
CorelDraw

CorelDraw - векторний редактор для графічного дизайну.

CorelDraw

Adobe Photoshop - професійний растровий графічний редактор.

CorelDraw

Visual Studio - повнофункціональне інтегроване середовище розробки для створення програмного забезпечення для ОС Windows, Android і IOS, а також веб-додатків і хмарних служб.

CorelDraw

КОМПАС-3D - багатофункціональна система тривимірного моделювання.

CorelDraw

JavaScript - прототипно-орієнтована сценарна мова програмування.

CorelDraw

PHP - скриптова мова загального призначення, інтенсивно застосовується для розробки веб-додатків.

CorelDraw

MySQL - вільна реляційна система управління базами даних.

CorelDraw

HTML - мова для структурування та подання вмісту всесвітньої павутини.

2016


Фото Всеукр конкурс 2016

Всеукр_конкурс_Прикл_геом_ПРОГРАМА_2016

Iнф_лист_Всеукр_конкурс_студ_наук_робiт_2015_2016


ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 2015/2016 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ В НТУ “ХПІ” З ГАЛУЗІ НАУКИ “ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА ТА ЕРГОНОМІКА”

14–18 березня 2016 р. у нашому університеті відбулася п’ята, ювілейна,   науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2015/2016 навчального року з галузі науки “Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка”. Цей конкурс має свою історію. Заснований ще у 2009/2010 навчальному році за ініціативою кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки (ГМКГ) та адміністрації НТУ “ХПІ” як Міжвузівський конкурс студентських наукових робіт, він з 2011/2012 навчального року отримав статус Всеукраїнського. I вже традиційно учасників цього заходу гостинно приймають викладачі та співробітники кафедри ГМКГ.

IMG_3223У 2015/2016 навчальному році Конкурс проводився за трьома спеціальностями: “Прикладна геометрія, інженерна графіка”, “Технічна естетика” та “Ергономіка”, які входять до галузі “Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка” згідно з переліком наукових спеціальностей, затвердженим МОН України 2011 р. Відповідно, на конференції було сформовано три секції, керівниками яких стали заступники голови галузевої конкурсної комісії – д.т.н., проф. Шоман Ольга Вікторівна (секції “Прикладна геометрія, інженерна графіка” і “Технічна естетика”), д.т.н., проф. Березуцький В’ячеслав Володимирович (секція “Ергономіка”).

Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 172 студентських наукових робіт з 37 вишів 15 міст України. Серед робіт були відібрані найкращі для представлення на підсумковій науково-практичній конференції.

Відкрив конференцію голова галузевої конкурсної комісії – проректор з наукової роботи НТУ “ХПI” професор Марченко Андрій Петрович і коротко розповів про історію нашого університету, його інфраструктуру, підкреслив важливість участі студентів в цьому широкомасштабному конкурсі, який для багатьох з них може стати першим кроком до наукової діяльності в майбутньому. Професор Марченко А.П. побажав успіхів доповідачам i об’єктивності членам жури.

IMG_3232На підсумковій науково-практичній конференції виступили 53 студенти з 29 вищих навчальних закладів 13 міст України, а саме: з Вінниці (Вінницький національний технічний університет), Дніпропетровська (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара), Києва (Київський національний університет будівництва і архітектури, Національний авіаційний університет, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” та Національний університет біоресурсів і природокористування України), Луцька (Луцький національний технічний університет), Львова (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет “Львівська політехніка” та Українська академія друкарства), Мелітополя (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького та Таврійський державний агротехнологічний університет), Миколаєва (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського та Чорноморський державний університет імені Петра Могили), Одеси (Одеська державна академія будівництва та архітектури і Одеський національний політехнічний університет), Полтави (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка), Сум (Сумський державний університет), Харкова (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Національний університет цивільного захисту України, Українська інженерно-педагогічна академія, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова та Харківський національний університет радіоелектроніки), Херсона (Херсонський національний технічний університет), Черкас (Черкаський державний технологічний університет).

На підставі відкритого обговорення наукових робіт та доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати достойними диплому І ступеня – 10 учасників, диплому ІІ ступеня – 16 учасників та диплому ІІІ ступеня – 27 учасників конкурсу.

Від НТУ “ХПІ” були представлені 5 наукових робіт, 4 з яких виконані студентами кафедри ГМКГ. Студентка 5‑го курсу Корнійчук А.В. за роботу “Розробка та анімація тривимірної моделі персонажа для комп’ютерної гри” (керівник – доцент кафедри ГМКГ Глібко О.А.) була нагороджена дипломом ІІ ступеня. Також дипломи ІІ ступеня отримали студентки 5‑го курсу Кільпякова В.Є. і Тарасенко Р.О. Вони зробили доповідь “Створення комп’ютерної моделі вітрогенератора” (керівник роботи – доцент кафедри ГМКГ Савченко Л.М.). Студенти 5‑го курсу Вдовикін Б.Б. і Скоробогатько М.В. (автори роботи “Розробка дизайн-концепції для підготовки відеоуроків” під керівництвом доцента кафедри ГМКГ Дашкевича А.О.) та студенти 3‑го курсу Доля Д.В. і Шестерикова Н.П. (автори роботи “Обробка медичних зображень на основі фрактального аналізу” під керівництвом доцентів кафедри ГМКГ Сімонової О.Г. та Матюшенка М.В.) за результатами Конкурсу відзначені дипломами ІІІ ступеня.

На заключному засіданні після вручення нагород проректор з науково-педагогічної роботи НТУ “ХПІ” професор Сакара Юрій Дмитрович привітав переможців Конкурсу, їхніх наукових керівників та подякував за роботу галузевій конкурсній комісії. Всі присутні висловили подяку організаторам.

IMG_4128 Дипломи I ступеня отримали:

Андрєєв О.Ю. (ХДАДМ, м. Харків), Безердян С.І. (ХНТУ, м. Херсон), Воєділо А.І. (УАД, м. Львів), Горстка О.В. (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, м. Харків), Кротевич К.М. (СумДУ, м. Суми), Павлов В.С. (ВНТУ, м. Вінниця), Педос Б.М. (НТУУ “КПІ”, м. Київ), Прокопчук О.М. (ДНУ ім. О.Гончара, м. Дніпропетровськ), Стельмах М.О. (НУБІП, м. Київ), Хуторянська Ю.П. (НУБІП, м. Київ).

Дипломи II ступеня отримали:

Бірюк А.Ю. (КНУБА, м. Київ), Бугайов А.А. (ХНАДУ, м. Харків), Єфремов Г.В. (ЧДТУ, м. Черкаси), Жиров Є.В. (ХНАДУ, м. Харків), Кармаза А.І. (СумДУ, м. Суми), Кільпякова В.Є. (гр. МТ41м, НТУ “ХПІ”, м. Харків), Коваленко Д.О. (ХНАДУ, м. Харків), Корнійчук А.В. (гр. МТ41м, НТУ “ХПІ”, м. Харків), Котлюба Т.Є. (гр. МТ54, НТУ “ХПІ”, м. Харків), Левченко Д.В. (ХНАДУ, м. Харків), Михайлов В.О. (ХНАДУ, м. Харків), Свєтікова Д.В. (гр. МТ54, НТУ “ХПІ”, м. Харків), Сірак В.В. (НАУ, м. Київ), Тарасенко Р.О. (гр. МТ41м, НТУ “ХПІ”, м. Харків), Цой О.М. (КНУБА, м. Київ), Чигрин С.О. (СумДУ, м. Суми).

 Дипломи III ступеня отримали:

Балинська С.О. (МДПУ ім. Б. Хмельницького, м. Мелітополь), Василиненко Є.В. (ДНУ ім. О.Гончара, м. Дніпропетровськ), Вдовикін Б.Б. (гр. МТ41с, НТУ “ХПІ”, м. Харків), Витак О.П. (НУ “ЛП”, м. Львів), Волошина Г.С. (МДПУ ім. Б. Хмельницького, м. Мелітополь), Гладка К.І. (ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ), Гупало В.О.  (ЛНТУ, м. Луцьк), Доля Д.В. (гр. МТ43, НТУ “ХПІ”, м. Харків), Завалко Є.А. (ЧДУ ім. П. Могили, м. Миколаїв), Запорожець А.В. (ОДАБА, м. Одеса), Заєць А.І. (ОНПУ, м. Одеса), Калиновський К.Ю. (ХНУРЕ, м. Харків), Кисіль С.О. (НУЦЗУ, м. Харків), Кондратьєв  О.В. (ХНУРЕ, м. Харків), Кременченко О.С. (ЧДУ ім. П. Могили, м. Миколаїв), Кулюпін С.Е. (НУЦЗУ, м. Харків), Лісовіченко В.О. (НАУ ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, м. Харків), Овсяк Н.В. (ЛДУБЖД, м. Львів), Петлюх О.А. (ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава), Синявін О.М. (МНУ ім. В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв), Скоробогатько М.В. (гр. МТ41с, НТУ “ХПІ”, м. Харків), Соколенко А.О. (НУЦЗУ, м. Харків), Стрєлкова М.А. (ТДАТУ, м. Мелітополь), Ташликович А.М. (УІПА, м. Харків), Тодоров Я.О. (ЛДУБЖД, м. Львів), Шестирикова Н.П. (гр. МТ43, НТУ “ХПІ”, м. Харків), Шпильова О.О. (ТДАТУ, м. Мелітополь).