м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Навчальний корпус №2 (У2), 4-й поверх (410 аудиторія)

(057) 707-64-31, (057) 707-65-75

Кафедра геометричного моделювання та комп'ютерної графіки

  • Галузь — «Інформаційні технології»
  • Спеціальність — «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»
  • Спеціалізація — «Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології»
CorelDraw

CorelDraw - векторний редактор для графічного дизайну.

CorelDraw

Adobe Photoshop - професійний растровий графічний редактор.

CorelDraw

Visual Studio - повнофункціональне інтегроване середовище розробки для створення програмного забезпечення для ОС Windows, Android і IOS, а також веб-додатків і хмарних служб.

CorelDraw

КОМПАС-3D - багатофункціональна система тривимірного моделювання.

CorelDraw

JavaScript - прототипно-орієнтована сценарна мова програмування.

CorelDraw

PHP - скриптова мова загального призначення, інтенсивно застосовується для розробки веб-додатків.

CorelDraw

MySQL - вільна реляційна система управління базами даних.

CorelDraw

HTML - мова для структурування та подання вмісту всесвітньої павутини.

Методические материалы


УЧЕБНИКИ:                                                                                                                                      Кириченко А.Ф. Теоретичні основи інженерної графіки: Підручник К. : Професіонал, 2004.


УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:

Шоман О.В. Основи інженерної графіки та геометричного моделювання в середовищі AutoCAD: навч. посіб. / О.В.Шоман. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – 288 с. (Іл. 222; обсяг 16,7 ум. друк. арк.) – з грифом МОНУ.

«Теоретичні та практичні основи аксонометрії». / А.Г. Журило. Навч. посібник. Гриф МОН: лист № I/II-1416 від 09.03.2010 р. «НТМТ», 11,6 друк, арк., 2010.

«Моделювання в системі КОМПАС». / І.В. Середа, Н.В. Грицина, І.І. Сукачов. Навч. посібник. Гриф МОН: лист № I/II-1516 від 04.02.2010 р. «НТМТ», 9,76 друк, арк., 2010.

«Інженерна графіка. Нанесення розмірів на кресленниках деталей». / І.Ю. Адашевська, О.О. Краєвська, М.В. Матюшенко. Навч. посібник. Гриф МОН: лист № I/II-1515 від 09.12.2009 р. «НТМТ», 6,75 друк, арк., 2010.

Ніцин О. Ю. Технологія геометричного моделювання. Конструювання кривих ліній ; [навч. посіб.] / О. Ю. Ніцин. – Харків : Вид-во «Форт», 2008. – 134 с.

И.А. Чермных, В.И. Нестеренко, Е.А. Краевская. Основы инженерной графики. (Дистанционный курс). Учебное пособие. Гриф МОН: лист № 1.4/18-1475 від 06.09.2007 р. “НТМТ”, Харьков, 2007 г., 144 с.

Графический редактор КОМПАС (Компас-2D). Учебное пособие / И.В. Середа, И.И. Сукачов. Харьков: НТУ «ХПИ». 2005.

Краснокутский А.М. Теоретические основы построения чертежей. Учебное пособие для иностранцев / А.М.Краснокутский, В.В. Жережон-Зайченко. – Х.: НТУ «ХПИ», 2003. – 106 с.


МОНОГРАФИИ: 

Шоман О.В. Паралельні множини в геометричному моделюванні явищ і процесів. / Харків: НТУ «ХПІ», 2007 – 288 с.