Солощук Михайло Миколайович

Кандидат технічних наук, професор кафедри

Професор кафедри «Інформатика та інтелектуальна власність» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», патентний повірений України, президент інформаційно-технологічної компанії ТОВ «Інститут перспективних досліджень та технологій «ІНСАРТ» (INSART Ltd.), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, член редакційної колегії науково-практичного журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності».

Завідувач кафедри «Інформатика та інтелектуальна власність» з 2000 по 2020 р.

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі 4 винаходів, 3 навчальних посібників з грифом МОН України та підручника «Інтелектуальна власність» для студентів і слухачів закладів вищої та післядипломної освіти.

Сфера наукових та професійних інтересів – теорія та проектування спеціалізованих процесорів цифрової обробки псевдовипадкових послідовностей та сигналів, управління інтелектуальною власністю, комерціалізація науково – технічних розробок та трансфер технологій, підготовка та підвищення кваліфікації фахівців з інформаційних технологій, консолідованої інформації та інтелектуальної власності.

Відомості про підвищення кваліфікації:

  • Проходження міжнародного стажування в університеті “Вища школа менеджменту інформаційних систем” (Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA), м. Рига, Латвія) з 1 березня 2021 р. по 10 квітня 2021 р. за програмою: “Computer systems and networks in the learning process”

Дисципліни, що викладає:

  • Комп’ютерна схемотехніка. Архітектура комп’ютерів
  • Теорія алгоритмів
  • Введення в спеціальність «Консолідована інформація»
  • Інтелектуальна власність

Особисті профілі: