Тарасенко Ірина Анатоліївна

Старший викладач, кандидат історичних наук

Напрямки професійних інтересів: цифрова трансформація та управління інтелектуальною власністю, комерціалізація науково – технічних розробок і трансфер технологій

Має понад 25 наукових та навчально-методичних праць

Відомості про підвищення кваліфікації:

  • Зараховано, як проходження індивідуальної форми підвищення кваліфікації, захист кандидатської дисертації та присудження наукового ступеня кандидата історичних наук в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», Диплом к.і.н. серії ДК № 030917 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 29.09.2015 р. Наказ ректора НТУ «ХПІ» від 08.12.2016., № 2275с.
  • Проходження міжнародного стажування в університеті “Вища школа менеджменту інформаційних систем” (Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA), м. Рига, Латвія) з 1 березня 2021 р. по 10 квітня 2021 р. за програмою: “Computer systems and networks in the learning process”

Дисципліни, що викладає:

  • Інтелектуальна власність

В попередніх програмах викладала дисципліни:

  • Інтелектуальна власність в інформаційних технологіях