Задания на период карантина

График консультаций, проведения занятий на период с 22.03.2021 на кафедре и в онлайн-режиме опубликован в MS Office 365.

Преподаватели:

доц. Варченко И. С.
доц. Гнатенко Г. А.
проф. Коваленко В. А.
доц. Костяник И. В.
проф. Петренко Н. А.
доц. Подоляк О.С.
проф. Свиргун В. П.
доц. Стрижак В. В.
доц. Турчин О. В.