ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВМЕСТИМОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ

ІV Всеукраинская
научно-техническая конференция
«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВМЕСТИМОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ»
«ПАСЕБ-2019»

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Министерство образования и науки Украины

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

Технический комитет стандартизации Украины ТК22 «Электромагнитная совместимость и стойкость радиоэлектронных, электронных и электротехнических средств»

Украинский комитет защиты от молнии научно-технического союза энергетиков и электротехников Украины

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

  1. Новая редакция Технического регламента Украины из электромагнитной совместимости. Основные аспекты внедрения. Изменения в связи с предоставлением действию стандартам Европейского Союза. Новые требования к методам испытаний, возможность реализации испытаний в Украине.
  2. Современные требования к бортовому авиационному оборудованию; вооружению и военной технике, железнодорожному транспорту.
  3. Методы и средства защиты объектов от прямых ударов молнии и непрямых действий. Практические аспекты применения ДСТУ ІЕС 62305.
  4. Современные требования к системам заземления объектов. Методы диагностики. Методы повышения качества систем заземления.
  5. Методы математического и физического моделирования процессов, которые касаются проблемы ЭМС и молниезащиты.
  6. ЭМС современных информационных систем.

Рабочие языки конференции: украинский, русский.

Во время работы конференции будет проведено заседание Технического комитета стандартизации ТК22 и Украинского комитета защиты от молнии НТСЕЕУ

ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 
 (Програма конференції)

Адреси місць проведення засідань:

Ректорський корпус НТУ «ХПІ», наукова бібліотека, УК-1.
м. Харків, вул. Багалія (Фрунзе), 21.
Як дістатися до території НТУ «ХПІ»:
1) Проїзд до ст. метро «Пушкінська», далі пішки однією з вулиць:
Юмовська (Гуданова), Максиміліанівська (Ольмінського) або Багалія (Фрунзе);
2) Проїзд до ст. метро «Академіка Бекетова». Далі пішки однією з  вулиць: Дарвіна або Красіна.

НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»:
м. Харків, вул. Шевченка, 47
Як дістатися:
1. Проїзд до ст. метро «Академіка Бекетова» далі пішки вулицею Дарвіна, повернути в першому провулку наліво, спуститися по Белгородському узвозу, до вул. Шевченка, далі ліворуч до червоної 4-х поверхової будівлі НДПКІ «Молнія». (На протилежній стороні вулиці  — прохідна фармацевтичної фірми  «Здоров’я»). Дистанція до інституту приблизно 800 м.
2. Проїзд до ст. метро «Київська», далі йти пішки вулицею Шевченка в сторону центра міста по правій стороні вулиці. Дистанція приблизно 1200 м. Орієнтири: висотна 14-ти поверхова будівля учбового корпусу НТУ «ХПІ», на протилежній стороні вулиці — прохідна фармацевтичної фірми  «Здоров’я».

СЕКЦІЇ

Секція А: Сучасні вимоги міжнародних стандартів ЕМС до бортового авіаційного обладнання; озброєння, військової техніки та залізничного транспорту. Можливість реалізації випробувань в Україні.
Співголови: д.т.н.., проф. Кравченко В.І., к.т.н. с.н.с. Князєв В.В.
Секція С: Практичні аспекти застосування ДСТУ ІЕС 62305. Моделювання електрофізичних процесів дії блискавки та імпульсних електромагнітних полів.
Співголови: д.т.н., с.н.с. Баранов М.І., к.т.н., проф. Кулаков О.В.
Секція DЕМС сучасних інформаційних систем та суміжні питання.
Співголови: д.т.н, проф. Серков О.О., д.т.н, проф. Обод І.І.

ГРАФІК ЗАСІДАНЬ 

Час проведення

Захід

Місце проведення

18 жовтня 2019 (вівторок)

900  — 1000 Реєстрація учасників Ректорський корпус НТУ «ХПІ», 2-й поверх, праворуч
1000 – 1015 Відкриття конференції Ректорський корпус НТУ «ХПІ», ауд.12
(2-й поверх)
1015 – 1200 Пленарне засідання
(запрошені доповіді)
1200 — 1300 Обід Їдальня НТУ «ХПІ»
1300 – 1600 Секція А Бібліотека НТУ «ХПІ» кім. 63 (4 поверх)
1300 — 1700 Секція D УК – 1, 14 поверх,
ауд. 14-1
1600 – 1700 Засідання технічного комітету України ТК 22 ЕМС Бібліотека НТУ «ХПІ» кім. 63 (4 поверх)

19 жовтня 2019 (середа)

1000 — 1300 Секція С НДПКІ «Молнія»,
ауд. 303
1300 — 1400 Обід Їдальня НТУ «ХПІ»
1400 — 1700 Секція D УК – 1, 14 поверх,
ауд. 14-1

20 жовтня 2019 (четвер)

1000 — 1100 Ознайомлення з новим Державним еталоном одиниці електричного опору на основі квантового ефекту Холла (ННЦ «Інститут  метрології») За умови попереднього запису під час реєстрації
1200 — 1330 Круглий стіл.
Прийняття рішення конференції.
НДПКІ «Молнія»,
ауд. 303

Примітка: Під час засідань передбачені перерви на каву: Coffee break.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ

12 сентября — предоставление заявки на участие
26 сентября — предоставление тезисов доклада
03 октября — рассылка предварительной программы конференции потенциальным участникам
12 октября — уплата организационного взноса
18 октября — начало конференции в 10-00
20 октября — закрытие конференции в 15-00

Регистрация участников 18 октября с 9-00 до 10-00 на 1-ом этаже ректорского корпуса НТУ «ХПИ» по адресу: ул. Фрунзе, 21, г. Харьков.

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Организационный взнос собирается на издание тезисов конференции, организацию заказанных докладов, затраты на техническое обеспечение, кофе-брейк и другие расходы, связанные с организацией и проведением конференции.

Размер организационного взноса на одного участника — 350 грн. Для аспирантов и студентов участие бесплатно.

Способ оплаты согласуется с организационным комитетом.

При необходимости предоставления помощи относительно размещения участников в гостиницах города, сообщите в оргкомитет не позже 10 октября 2016 г.

Расходы на питание, проживание, транспорт и культурную программу участники конференции несут самостоятельно.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: Сокол Е.И., д.т. н., проф., член-корреспондент НАНУ, ректор НТУ «ХПИ»
Заместитель председателя : Буряковский С.Г., д.т.н., проф., директор НИПКИ «Молния» НТУ «ХПИ»,
Ученые секретари:
1. Князев В.В., к.т. н., с.н. с., руководитель научно-исследовательского отдела НИПКИ «Молния» НТУ «ХПИ», ответственный секретарь ТК 22.
2. Ваврів Л. В., к.ф.м.н, с.н. с., ученый секретарь НИПКИ «Молния» НТУ «ХПИ». 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Молния» Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»
61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 47
Тел. (057) 7076133; 7076868; 7076309, (067) 2594381
Факс:   (057)7076133; 7076868.
E-mail: l.v.vavriv@gmail.com; tc22@i.ua

ВЫСТАВКА

Во время работы конференции планируется проведение выставки, на которой будут представлены образцы испытательного оборудования, средств измерительной техники, устройств защиты от перенапряжений, оборудование для проведения диагностики систем заземления.
Заявки на участие в выставочных экспозициях послать на электроный адрес оргкомитета, и согласовать с секретариатом конференции. 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника тезисов докладов. Материалы принимаются объемом — не более 1 страницы текста формата А4, включая рисунки, в редакторе MS Word, которые необходимо отправить на электронный адрес секретаря конференции Князева Владимира Владимировича — knyaz2@i.ua или Ваврив Людмилы Владиславовны — l.v.vavriv@gmail. com.
Название файла должно соответствовать фамилии первого автора.
Тезисы доклада оформляются в соответствии со следующими требованиями:
— Шрифт Times New Roman, кегль 14; поля: слева, справа, сверху, снизу — 2 см; межстрочный интервал — одинарный;
— В первой строке — название доклада прописными буквами, выравнивание по центру, жирным шрифтом;
— Во второй строке — по центру фамилия и инициалы авторов доклада жирным шрифтом;
— В третьей строке — по центру полное название организации и город, курсивом (шрифт полужирный).
Рисунки, вставляемых в текст, должны иметь размеры не более 12х9 см с применением форматов: bmp, tif, jpg. Размер шрифта под рисунком — 14 ррt. Рисунки, выполненные с помощью Word, должны быть обязательно сгруппированными.
Ссылки на литературу необходимо оформлять в соответствии с требованиями, изложенными в Бюллетене ВАК Украины, 2009, №5

Пример оформления тезисов докладов.

ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСЕЙ …
Иванов А.Н., Сидоров В.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
г. Харьков

В работе рассмотрены вопросы …

По желанию авторов, материалы докладов могут быть опубликованы в виде статьи в очередном выпуске «Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», который внесен в перечень изданий ВАКК по техническим наукам, ISSN 2079-0740.
Правила оформления статей в «Вестник …» указаны на сайте НТУ «ХПІ» по адресу: http://vestnik.kpi.kharkov.ua/avtoram/
 Обращаем внимание на необходимость тщательным образом придерживаться требований к оформлению статей. Учесть новые требования относительно написания аннотаций и транслитерации литературных ссылок. Материалы, которые не будут отвечать этим требованиям не будет приняты к опубликованию.

 ЗАЯВКА
на участие
в работе ІV Всеукраинской
научно-технической конференции «ПАСЕБ-2016»

Фамилия__________________________________

Имя и отчество_____________________________

Научная степень, звание_____________________

Должность________________________________

Место работы (учеба)_______________________

__________________________________________

Контактный телефон________________________

E — mail ___________________________________

Я собираюсь участвовать в работе конференции:

с докладом             без доклада

Нужны ли финансовые документы:

так                        нет

(добавляется в формате word 2003 для удобства заполнения)

 

Comments are closed.