ОБ’ЄКТ, ЩО СТАНОВИТЬ НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ УКРАЇНИ

ПАСПОРТ

НАУКОВОГО ОБ’ЄКТА, ЩО СТАНОВИТЬ НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ УКРАЇНИ, „ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА БАЗА ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНОГО ПОЛІГОНА НДПКІ „МОЛНІЯ”

Місце знаходження об’єкта НН  смт. Андріївка Балаклійського району
Харківської обл.
Керівник відповідальної установи: Директор Буряковський Сергій Геннадійович
Повна поштова адреса:  61013, м. Харків, вул. Шевченка, 47
Тел./факс:  (+38057) 707-61-33
E-mail:  nii90@email.ua
Відповідальна особа Буряковський Сергій Геннадійович
Тел./факс:  (+38057) 707-61-33
E-mail:  nii90@email.ua
Підстава для внесення до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання  Постанова КМУ від 01.04.1999 № 527

Постанова КМУ від 19.12.2001

 

 1. Повна назва наукового об’єкта, що становить національне надбання (НН)

Експериментальна база дослідно-випробувального полігона Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія” Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”

image001

Рис. 1 – Загальний вигляд об’єкта НН.

Об’єкт створювався у 70-х роках як єдиний у колишнім СРСР центр для проведення державних випробувань широкого класу об’єктів спеціального призначення на відповідність вимогам електромагнітної стійкості до вражаючих дій електромагнітних перешкод природного та штучного походження. На сьогоднішній день використовується як єдина в Україні за своїми технічними вимогами та оснащенням науково-дослідна база і випробувальний полігон для проведення державних і сертифікаційних випробувань об’єктів ракетно-космічної та авіаційної техніки, систем військового, спеціального, промислового, енергетичного, медичного та культурно-побутового призначення на відповідність вимогам електромагнітної сумісності.

Експериментальна база розташована у передмісті Харкова, займає площу 27 га. і має дві зони. У першій зоні розташовані об’єкти інфраструктури, що забезпечують автономне функціонування полігона, у другій – спец- споруди, високовольтне експериментальне обладнання та імітатори для проведення випробувань і науково-дослідних робіт. У склад об’єкта входить Еталон України імпульсних електричних і магнітних полів.

 1. Складові частини об’єкта НН

Об’єкт НН складається з двох частин – дослідно-випробувальної та господарчо-технологічної.

2.1 Дослідно-випробувальна частина призначена для проведення науково-дослідних та випробувальних робіт за профілем об’єкта НН і містить у собі комплекси спец споруд та імітаторів потужних електромагнітних перешкод природного та штучного походження.

Комплекс імітаторів ІЕМІ 10 М, який містить:

 • генератор імпульсних напруг та струмів з робочою напругою до 4 мільйонів вольтів (ГІНС-4);
 • імітатор електромагнітних імпульсів хвильового типу;
 • імітатор електромагнітних імпульсів квазістатичного типу;
 • імітатор розрядів статичної електрики з робочою напругою до 300 тисяч вольтів;
 • імітатор електромагнітних перешкод від мереж електропостачання та контактної мережі залізничного транспорту.

Комплекс імітаторів ГІН 12/30, який містить:

– генератор імпульсних напруг з робочою напругою до 14 мільйонів вольтів (ГІН-14 (6));
– імітатор електромагнітних імпульсів хвильового типу;
– генератори наведених напруг та струмів;
– сховище для спецвиробів з пультовою.

Випробувальний комплекс ГІН 1,6.

Стендовий корпус з імітаторами НВЧ-випромінювання, який містить:

 • хвильовий генератор імпульсних напруг з робочою напругою до 1,2 мільйона вольтів;
 • імпульсний НВЧ-генератор;
 • імітатор електромагнітних ультраширокосмугових імпульсів.

Комплекс спеціальних споруд, який містить:

 • сховище для спецвиробів № 1;
 • сховище для спецвиробів № 2;
 • енергоблок;
 • прохідна другої зони;

– спеціальна огороджа другої зони.

Комплекс метрологічного забезпечення випробувань (розташований у м. Харків), який містить:

– Еталон імпульсного електричного і магнітного поля;

– антено-вимірювальна ділянка.

2.2 Господарчо-технологічна частина призначена для забезпечення нормального автономного функціонування об’єкта і містить у собі комплекс споруд його інфраструктури.

Комплекс інфраструктури, який містить:

 • будинок контрольно-пропускного пункту з АТС;
 • огороджа з колючого дроту по периметру першої зони;
 • електропідстанція;
 • енергоблок;
 • зовнішнє електропостачання;
 • зовнішнє майданне електропостачання;
 • їдальня на 50 місць;
 • гуртожиток на 88 місць;
 • лабораторний корпус;
 • павільйон спеціальний збірно-щитовий для проведення засідань;
 • будинок фінський (караульня);
 • будинок фінський (медичний пункт);
 • гараж для спецмашин;
 • ескадрильно-технічний корпус;
 • механічні майстерні;
 • котельня потужністю 4,8 Гкал;
 • газорозподільний пункт (ГРП);
 • система температурно-вологістного режиму (ТВР) ГІН 14;
 • система температурно-вологістного режиму пристрою формування (ТВР ПФ) ГІН 12/30;
 • станція біологічного очищення вод з очисними спорудами;
 • автомобільні шляхи під’їзні та внутрішні;
 • лінійні споруди зв’язку;
 • розвідувально-експлуатаційна свердловина та водопровід питної води;
 • водопровід технічної води з водозабором;
 • склад паливно-мастильних матеріалів;
 • склад трансформаторного масла;
 • станція газового вогнегасіння;
 • резервуари протипожежного запасу води;

У табл. 1 наведено основні будівельні характеристики споруд дослідно-випробувальної та господарчо-технологічної частин об’єкта НН.

Таблиця 1. – Основні будівельні характеристики споруд дослідно-випробувальної та господарче-технологічної частин об’єкта НН.


п/п

Основні споруди об’єкта НН

Площа, м2

Рік введення в дію

покрівля

загальна основна підсобна
м’яка

тверда

 1

Будинок контрольно-пропускного пункту з АТС

82,0

68,2 55,9

11,3

1986

2

Енергоблок

46,3

431,4

411,6 19,8 1986

3

Їдальня на 50 місць

391,5

597,7

388,4

209,3

1986

4

Гуртожиток на 88 місць

310,0

1039,2

461,9

577,3

1986

5

Лабораторний корпус

88,3

592,2 302,2 290,0

1969

6

Павільйон спеціальний

104,5

96,3

93,7

2,6

1969

7

Караульня

192,2

142,5

121,6

19,0

1966

8

Медичний пункт

192,2

142,5

121,6

19,0

1966

9

Гараж

697,0

606,1

508,7

97,4

1986

10

Ескадрильно-технічний корпус

398,0

312,4

236,6

76,8

1986

11

Механічні майстерні 430,0

405,1

401,8

3,3

1986

12

Котельня

277,0

246,3

227,6

18,7

1986

13

ГРП

52,5

36,0

26,8

9,2

1986

14

ТВР ГІН 14

70,7

54,0

28,3

25,7

1986

15

ТВР ПФ

72,3

56,3

29,5

26,8

1986

16

Станція біологічного очищення вод

128,0

96,2

72,6

23,6

1986

17

Склад масла трансформаторного

12,8

7,8

7,8

1986

18

Станція газового вогнегасіння

138,6

117,3

117,3

1978

19

Прохідна другої зони

17,39

11,2

11,2

1986

20

Сховище для спец -виробів № 1

232,0

197,7

197,7

1966

21

Сховище для спец -виробів № 2

676,0

611,4

548,2

63,2

1966

22

Сховище з пультовою

1172,0

1733,5

1461,1

392,7

1986

23

Стендовий корпус

1172,0

1847,6

1547,3

300,3

1986

 

Зовнішній вид складових частин об’єкта НН наведено на рис. 2.

image004

image005
Контрольно-пропускний пункт з АТС

image007
Будинок фінський (караульня)

image009
Їдальня на 50 місць

image011
Гуртожиток на 88 місць

image013 image015
Лабораторний корпус

image019 image017
Стендовий корпус

image021 image023
Павільйон для проведення засідань

image027 image025
Спеціальне огородження 1- ої та 2-ої зони

image029
Станція біологічної очистки стічних вод

image031
Гараж спец автомобілів

image033
Контрольно-пропускний пункт другої зони

image035
НВЧ-генратор ультраширокосмугових імпульсів

image039 image037
Загальний вигляд комплексу імітаторів ІЕМІ-10М

image041
Генератор імпульсних напруг на 14 МВ

image043
Загальний вигляд імітатора ГІН 12/30

image045
Система поле утворення імітатора ГІН 12/30

image047
Кінцевий пристрій імітатора ГІН 12/30

image049
Зовнішній вигляд пристрою формування імітатора ГІН 12/30

image051
Внутрішній вигляд пристрою формування імітатора ГІН 12/30

image053
Сховище для спец виробів з пультовою

image055
Сховище для спец виробів № 1

image057 image059
Випробувальний комплекс ГІН-1,6

image065 image061 image063
Еталон імпульсного електричного й магнітного поля (розташований у м. Харкові)

Рис. 2 – Зовнішній вигляд складових частин об’єкта НН

 1. Генеральний план розміщення об’єкта НН та його складових частин

На рис. 3 приведено генеральний план розміщення об’єкта НН та його складових частин.

image067 image070

Рис. 3 – Генеральний план розміщення об’єкта НН

Об’єкт розташований на відстані 75 км на південь від м. Харкова у лісі на березі Комсомольського водосховища біля селища Андріївка Балаклійського району Харківської області. Загальна площа експериментальної бази складає 125000 м2. Об’єкт огороджену по периметру парканом з колючого дроту і має першу та другу зони. Перша – господарчо-технологічна зона – містить у собі комплекс споруд інфраструктури для забезпечення нормального автономного функціонування об’єкта. Друга зона – дослідно-випробувальна містить у собі обладнання та засоби для проведення науково-дослідних і випробувальних робіт.

 1. Повний опис об’єкта НН та його складових частин

Експериментальна база дослідно-випробувального полігона НДПКІ “Молнія” НТУ “ХПІ” була створена як науково-експериментальний центр для проведення повномасштабних державних випробувань об’єктів спеціального, промислового і побутового призначення, які містять у собі радіо- та електротехнічне обладнання, на вражаючі дії і дестабілізуючий вплив електромагнітних перешкод природного і штучного походження (грозових розрядів, розрядів статичної електрики, електромагнітних імпульсів різних джерел, НВЧ-випромінювань, електромагнітних завад високовольтних мереж електропостачання, контактної мережі залізниць та інш.).

Об’єкт містить у собі 12 унікальних імітаторів потужних електромагнітних перешкод, великих струмів і високих напруг від джерел природного та штучного походження, дозволяючи проводити натурні випробування, включаючи сертифікаційні, широкого класу об’єктів від радіоелектронної елементної бази до об’єктів аерокосмічної техніки по параметрах електромагнітної сумісності і стійкості на відповідність вимогам національних, міждержавних і міжнародних нормативних документів, а також комплекс для метрологічного забезпечення проведення випробувань – Еталон імпульсних електричних і магнітних полів.

Генератори штучних блискавок. Об’єкт НН оснащено набором генераторів для моделювання вражаючих факторів ( напруг і струмів) блискавок граничних амплітудно-часових параметрів.

До них відносяться:

 • генератор імпульсних напруг на 14 МВ (ГІН 14);
 • генератор імпульсних напруг на 3 МВ (ГІН 3);
 • генератор імпульсних напруг і струмів на 4 МВ (ГІНС 4);
 • генератор імпульсних струмів на 100 кА (ГІС 100).

Генератори імпульсних напруг зібрано за схемою множення напруги Аркадьєва-Маркса (рис. 4).

image072

Рис. 4 – Принципова схема генератора імпульсних напруг.

Генератори імпульсних струмів створено на базі кола коливань (рис. 5).

image074

Рис. 5 – Принципова схема генератора імпульсних струмів.

Наведене спеціальне високовольтне обладнання призначене для проведення повномасштабних випробувань об’єктів на вражаючі дії прямих ударів блискавки. На рис. 6 наведено методику проведення випробувань об’єктів аерокосмічної техніки на відповідність грозозахисту від прямих вражень блискавкою.

image076

Рис. 6 – Методика проведення випробувань об’єктів аерокосмічної техніки на
відповідність грозозахисту від прямих вражень блискавкою.

У табл. 2 наведено основні технічні характеристики генераторів штучних блискавок, якими оснащений об’єкт НН.

Таблиця 2. – Основні технічні характеристики генераторів штучних блискавок.

Вид
випробування

Параметри випробувальних дій

 Параметри за
ДСТУ 30585

Параметри за
IEC 61312-1

Тип генератора

Амплітуда

Тривалість Амплітуда

Тривалість

Імпульс напруги 106 В/мкс
до  пробою

ГІН 14,
ГІН 3
ГІНС 4
Повний струм блискавки 30\100\200 кА 2,0/50 мкс 100\150\200кА

25\37,5\50 кА

400\300\200 А

10/350 мкс

0,25/100 мкс

0,5 с

ГІНС 4,
ГІС 100

Імітатори електромагнітних імпульсів від джерел природного та штучного походження. Об’єкт НН оснащено набором імітаторів електромагнітних імпульсів хвильового та квазістатичного типу для проведення повномасштабних випробувань різноманітних об’єктів, що містять у себе радіоелектронне, електронне та електротехнічне обладнання, на відповідність вимогам електромагнітної сумісності та стійкості до вражаючої дії і дестабілізуючих впливів електромагнітних імпульсів природного та штучного походження.

До них відносяться:
Комплекс імітаторів ІЕМІ 10 М;
Комплекс імітаторів ГІН 12/30;
Випробувальний комплекс ГІН 1,6.

Імітатори електромагнітних імпульсів включають у себе високовольтне імпульсне джерело, загострюючий пристрій, полеутворюючу систему та погоджене навантаження. На рис. 7 наведено принципову електричну схему імітатора.

image078

Рис. 7 – Принципова електрична схема імітатора електромагнітних імпульсів.

Загальний вид типового імітатора електромагнітних імпульсів наведено на рис. 8.

image080

 Рис. 8 – Загальний вид типового імітатора електромагнітних імпульсів.

У табл. 3 наведено основні технічні характеристики імітаторів електромагнітних імпульсів природного та штучного походження, якими оснащений об’єкт НН.

Таблиця 3. – Технічні характеристики імітаторів електромагнітних
імпульсів природного та штучного походження

Комплекс
імітаторів

Напруга,
МВ
Робочий об’єм, м3  Е-поле, кВ/м Н-поле, А/м Тривалість, нс
Фронт

Спад

ІЕМІ 10М

2,5

12х12х20

140 370 20,0

350-400

ГІН 1,6

1,6

5х5х6

150

400

5,0

200-2500

ГІН 12/30

4,5

30х50х50

120 318

5,0

200-280

Імітатори індустріальних перешкод. Об’єкт НН оснащено набором імітаторів індустріальних перешкод які призначені для проведення повномасштабних випробувань об’єктів спеціального призначення до дій розрядів статичної електрики, що виникають на корпусах авіаційної та ракетно-космічної техніки у процесі її експлуатації, а також електромагнітних перешкод від високовольтних мереж електропостачання та електричних мереж залізничного транспорту, котрі впливають на радіоелектронне обладнання, що транспортується.

На рис. 9 наведено принципову електричну схему імітатора розрядів статичної електрики.

image082

Рис. 9 – Принципова електрична схема імітатора розрядів статичної електрики.

У табл. 4 наведено основні технічні характеристики імітатора розрядів статичної електрики.

Таблиця 4 – Основні технічні характеристики імітатора розрядів статичної електрики.

Ступінь жорсткості випробувань

Напруга заряду U0, кВ±10%

 Контактний розряд

Повітряний розряд

1

2

3

4

 20

40

100

200

 30

60

150

300

Принципова електрична схема та зовнішній вид імітатора електромагнітних перешкод від високовольтних мереж електропостачання та електричних мереж залізничного транспорту наведені на рис. 10.

image083
а)

image085
б)

Рис. 10 – Принципова електрична схема (а) та зовнішній вид (б) імітатора електромагнітних перешкод від високовольтних мереж електропостачання та електричних мереж залізничного транспорту.

У табл. 5 наведено основні технічні характеристики імітатора електромагнітних перешкод від високовольтних мереж електропостачання та електричних мереж залізничного транспорту.

Таблиця 5 – Основні технічні характеристики імітатора електромагнітних перешкод від високовольтних мереж електропостачання та електричних мереж залізничного транспорту.

Ступінь жорсткості випробувань згідно ДСТУ 3343-96

Рівні ЕМП у робочому об’ємі імітатора

EB, кВ/м

HГ, кА/м

1

32,0

0,055

2 32,0

1,150

Імітатори НВЧ-випромінювання. Об’єкт НН оснащено набором імітаторів НВЧ-випромінювання та ультраширокосмугових електромагнітних імпульсів для проведення випробувань на функціональну поразку радіоелектронних засобів спеціального призначення. На рис. 11 наведено структурну схему імітаторів даного типу. Методикау проведення випробувань наведено на рис. 12.

image091

Рис. 11 – Структурна схема імітаторів НВЧ-випромінювання та
ультраширокосмугових електромагнітних імпульсів.

image094

Рис. 12 – Методика проведення випробувань на функціональну поразку радіоелектронних засобів спеціального призначення.

Комплекс метрологічного забезпечення випробувань. Об’єкт НН оснащено комплексом метрологічного забезпечення випробувань та атестації вимірювальних засобів, які використовуаються для цих робіт. В НДПКІ „Молнія” на базі ТЕМ-чарунки розроблений та виготовлений Еталон України, для метрологічної атестації вимірювальних засобів комплексів імітаторів експериментальної бази – об’єкта НН. На рис. 13 наведена структурна схема дії Еталона.

image096

Рис. 13 – Структурна схема дії Еталона імпульсних електричних і магнітних полів.

У табл. 6 наведено технічні характеристики Еталона імпульсних електричних і магнітних полів.

Таблиця 6.- Метрологічні характеристики Еталона імпульсних електричних і магнітних полів

Параметр

 Вимірювані величини
Е, кВ/м Н, А/м  U, В

 І, кА

Амплітудний діапазон

10-3–500

0,1–106 1–105

1–106

Час зростання перехідної характеристики, нс

≥1

≥1 ≥5

≥5

Тривалість перехідної характеристики, с

до 1

до 0,1

до 0,1

Похибка вимірювання, %

5

5 5

5

 

 1. Історія становлення об’єкта НН

Об’єкт національного надбання – експериментальна база дослідно-випробувального полігона Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія” Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”- створювався у період з 1962 по 1990 роки і його становлення прямо пов’язане з розвитком базової організації НДПКІ „Молнія”.

Історія становлення інституту як ведучої організації в галузі техніки і електрофізики високих напруг, техніки сильних електричних і магнітних полів починається з тридцятих років мінулого сторіччя. Тоді у високовольтній лабораторії на кафедрі “Електропередач” Харківського електротехнічного інституту був розроблений і споруджений унікальний, навіть по світовим міркам того часу, генератор штучних блискавок з робочою напругою 3 мільйони вольт, призначений для проведення грозових випробувань електрообладнання енергетичної системи Донбасу.

В 1954 році на базі цієї кафедри створюється науково-дослідна лабораторія техніки високих напруг і перетворювачів струму (НДЛ ТВН і ПС), основною задачею якої у той час стала розробка потужних перетворювачів струму для потреб кольорової металургії України. Поряд з рішенням цієї задачі знайшов розвиток і новий напрямок – магнітно-імпульсна обробка металів.

В 1974 році НДЛ ТВН і ПС перетворюється в Особливе конструкторське бюро високовольтної імпульсної техніки (ОКБ ВІТ).

В 1990 році ОКБ ВІТ з його експериментальною базою до виконання спеціальної спільної Постанови ЦК КПРС і РМ СРСР від 31.10.1989 р. за № 965-212 та згідно наказу Мінвузу УРСР від 04.01.1990 р. за № 101/1 цт перетворено у Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут “Молнія” як єдиний центр для проведення державних випробувань широкого класу об’єктів спеціального призначення на відповідність вимогам електромагнітної стійкості до вражаючих дій електромагнітних перешкод природного та штучного походження (грозові розряди, електромагнітні імпульси різноманітних джерел, розряди статичної електрики, електромагнітні поля високовольтних ліній електропередач і контактної мережі залізниць та ін.).

За цій період на експериментальній базі НДПКІ „Молнія” було випробувано більше 3,5 тисяч об’єктів . Для випробувань стаціонарних об’єктів, насамперед ракетно-космічної техніки, були створені пересувні імітатори і вимірювальне обладнання, що багато років використовувалися у великомасштабних випробуваннях на космодромах Байконур і Плісецьк. Основними замовниками робіт у минулому СРСР були найбільші науково-дослідні і науково-виробничі об’єднання. Високовольтними установками, розробленими інститутом, були оснащені ведучі науково-дослідні бази і випробувальні центри Росії (м. Москва, м. Сергіїв Посад, м. Санкт-Петербург, м. Арзамас-16 та ін.).

На сьогоднішній день об’єкт НН використовується як єдина в Україні за своїми технічними вимогами та оснащенням науково-дослідна база і випробувальний полігон для проведення:

 • державних і сертифікаційних випробувань об’єктів ракетно-космічної та авіаційної техніки, систем військового, спеціального, промислового, енергетичного, медичного та культурно-побутового призначення на відповідність вимогам електромагнітної сумісності;
 • науково-дослідних робіт фундаментального та прикладного характеру в галузі техніки та електрофізики високих напруг, забезпечення вимог електромагнітної сумісності, грозозахисту, електричної безпеки експлуатації об’єктів ракетно-космічної та авіаційної техніки, енергетичних об’єктів, включаючи атомні електростанції, будинків та споруд промислового та побутового призначення;
 • пошукових робіт для відпрацьовування технологій створення унікального, що не має аналогів, високовольтного обладнання межових параметрів наукового та технологічного призначення;
 • робіт по створенню та атестації нестандартних засобів вимірювань для реєстрації одноразових імпульсних електричних сигналів у широкому амплітудно-часовому діапазоні.

Усі види робіт, які виконуються на об’єкті НН, ліцензовані або мають державну акредитацію:

 • на проведення сертифікаційних випробувань технічних засобів у галузі електромагнітної сумісності – Атестат акредитації № UА 6.001.Н.227;
 • на проектування пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки – Ліцензія серія АА № 483393 та Сертифікат відповідності № UА 1.078.111303-03;
 • на право проведення вимірювань у сфері контролю безпеки умов праці та робіт по забезпеченню захисту життя та здоров’я громадян – Атестат акредитації № 100 – 1192/2003 та Дозвіл № 167.03.63 – 31.20.2;
 • на виготовлення засобів вимірювальної техніки в галузі електромагнітної діагностики заземлювальних пристроїв – Сертифікат відповідності серія Г № 002121;
 • на атестацію вимірювальних засобів імпульсних електричних й магнітних полів – Свідоцтва № 01-03.
 1. Унікальність об’єкта НН

За своїм технічнім оснащенням і практичними можливостями експериментальна база дослідно-випробувального полігона Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія” Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут” не має аналогів не тільки в Україні, країнах СНД, але і в країнах Європи та Азії.

За завданнми Уряду колишнього СРСР згідно з розробками НДПКІ „Молнія” були побудовані великі випробувальні полігони у Московській та Ленінградській обл., у м.Тулі, у м.Арзамас-16, Семипалатинську , Красноярську та ін. (усього близько 20 імітаторів різного типорозміру). Для випробувань стаціонарних об’єктів, насамперед ракетної та авіаційної техніки, були створені пересувні імітатори і вимірювальні установки, що багато років використовувалися у великомасштабних іспитах на космодромах Байконур і Плісецьк. Накопичений досвід став основою створення в Україні унікальної експериментальної бази, яка в наступному була визначена об’єктом, що становить національне надбання.

На теперішній час не має аналогів у світі за своїми технічними вирішеннями та експлуатаційними можливостями таке високовольтне обладнання об’єкта НН:

 • генератор імпульсних напруг з робочої напругою 14 мільйонів вольтів;
 • генератор імпульсних напруг й струмів на 4 мільйона вольтів;
 • комплекс імітатора ГІН 12/30;
 • комплекс імітаторів ультраширокосмугового НВЧ-випромінювання;
 • комплекс метрологічного забезпечення випробувань.

В 2000 році імітатори, якими оснащена експериментальна база НДПКІ “Молнія” – об’єкт національного надбання, представляючи Україну поряд з установками ведучих центрів США, Німеччини, Франції, Росії та інш., ввійшли до Міжнародного реєстру унікального світового випробувального обладнання (ІЕС 61000-4-32).

З 2002 року за розробкою НДПКІ „Молнія” згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.12.2003 р. за № 754 введено в дію систему електромагнітної діагностики заземлювальних пристроїв енергетичних об’єктів, включаючи атомні електростанції, для забезпечення безпеки їх експлуатації в аварійних режимах і при вражаючих діях грозових розрядів.

У 2004 році проведено передачу розмірів одиниці максимальних значень напруженості імпульсних електричних та магнітних полів від Державного Еталона Російської Федерації Еталону України, що розроблений та виготовлений НДПКІ „Молнія”, для метрологічної атестації вимірювальних засобів комплексів імітаторів експериментальної бази – об’єкта НН, що дозволило вперше у системі Міністерства освіти і науки України створити еталонну базу.

Об’єкт за своїми технічними можливостями та оснащенням є унікальним. Його втрата тягне за собою непоправну шкоду для обороноздатності і електромагнітної безпеки України, а також для її наукового потенціалу в галузі техніки і електрофізики високих напруг, потужних електричних і магнітних полів та енергозбереження.

 1. Наукова значимість об’єкта НН

НДПКІ “Молнія” з експериментальною базою є найбільшою в Європі науково-виробничою і випробувальною організацією з загальною чисельністю співробітників понад 200 чоловік, до складу якої входять Центр сертифікаційних випробувань “Імпульс” та Технічний комітет України із стандартизації в галузі електромагнітної сумісності технічних засобів (ТКУ 22 ЕМС). Серед співробітників інституту шість докторів технічних наук і 15 кандидатів технічних наук.

На базі інституту сформувалася та діє визнана в Україні і за її межами наукова школа техніки і електрофізики високих напруг, електромагнітної сумісності та стійкості технічних засобів, яка розпочала формуватися ще в 70-х роках минулого сторіччя. В інституті діє аспірантура і докторантура.

В інституті функціонують шість відділень та відділів, спеціалізація яких відображує основні наукові напрямки його діяльності:

 • Центр сертифікаційних випробувань «Імпульс», акредитований державними органами України на технічну компетентність і незалежність для проведення сертифікаційних випробувань продукції промислового, народногосподарського, культурно-побутового і медичного призначення, включаючи ракетно-космічні об’єкти, на відповідність вимогам електромагнітної сумісності;
 • Високовольтної імпульсної техніки, що спеціалізується на розробці, проектуванні і створенні унікальних високовольтних систем, приладів і установок граничних амплітудно-часових параметрів для фізичних досліджень, технологічних цілей та випробувань, а також електромагнітної діагностики стану заземлювальних пристроїв, включаючи атомні електростанції;
 • Силового конденсаторобудування, який розробляє імпульсні електричні конденсатори для високовольтних приладів і конденсатори для компенсації реактивної потужності з покращеними характеристиками ;
 • Електрофізичних технологій, який проводить фундаментальні наукові дослідження в галузі електромагнітної обробки рідких харчових продуктів і медицини ;
 • Спеціальних досліджень, який працює в напрямку наукових досліджень по відтворенню електромагнітних імпульсів природного та штучного походження та їхньої взаємодії з різноманітними технічними засобами;
 • Випробувань радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів на відповідність вимогам електромагнітної стійкості.

З безпосереднім використанням експериментального обладнання об’єкта НН виконуються наукові роботи фундаментального та прикладного характеру за бюджетною тематикою Міністерства освіти і науки України.

Ученими і фахівцями інституту опубліковано 9 монографій, довідників та підручників, більш ніж 1000 наукових статей, отримано більш ніж 500 патентів і авторських свідоцтв на винаходи. Розроблено та введено в дію більш 50 державних та міждержавних нормативних документів. Результати своїх досліджень співробітники інституту представляли на міжнародних конференціях, симпозіумах, виставках та презентаціях у США, Великобританії, Німеччини, Канаді, Франції, Японії, Австрії, Китаї та інш.

В інституті видається тематичний науковий фаховий збірник „Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут” – Техніка і електрофізика високих напруг”.

На об’єкті НН щорічно проводяться міжнародні науково-практичні конференції за напрямком основної діяльності інституту і засідання Технічного комітету України в галузі електромагнітної сумісності (ТКУ 22 ЕМС).

За результатами Академічного рейтингу популярності та якості “ЗОЛОТА ФОРТУНА” у 2002 році Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут “Молнія” нагороджено Срібним дипломом та Стелою у номінації “Якість третього тисячоліття”.

Співробітники НДПКІ «Молнія» – директор інституту, доктор технічних наук, професор Кравченко В. І., заступник директора з наукової роботи, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Коліушко Г. М., головний метролог Немченко Ю. С. – спільно з співробітниками авіаційного науково-технічного комплексу „Антонов” (м. Київ), Державного конструкторського бюро „Південне” (м. Дніпропетровськ) та Національного авіаційного університету (м. Київ) за розробку та впровадження в Україні сучасних науково-технічних основ захисту авіаційної та ракетної техніки від руйнівних дій та дестабілізуючих впливів електромагнітних факторів природного та штучного походження з безпосереднім використанням об’єкта, що становить національне надбання, одержали Державну премію України у галузі науки і техніки за 2004 рік.

Великий вклад було внесено НДПКІ “Молнія” у формування і становлення кафедри “Інженерна електрофізика” фізико-технічного факультету Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. З 1991 року в університеті успішно діє єдиний навчально-науково-виробничий комплекс НДПКІ “Молнія” – кафедра “Інженерна електрофізика”. Унікальна експериментальна база НДПКІ “Молнія” – об’єкт НН – використовується для проведення лабораторних і практичних занять та при підготовці курсових і дипломних робіт студентів, дисертаційних робіт аспірантів та докторантів.

Доступність користування об’єктом НН іншими науковими установами здійснюється на підставі широкої щорічної рекламно-пропагандистської діяльності в засобах масової інформації (телебаченні, періодичних виданнях, радіомовленні, рекламних виданнях). 

 1. Ефект використання об’єкта НН

Об’єкт НН використовується в інтересах України і закордонних держав у таких напрямках, як:

 • державний центр для проведення різноманітних видів випробувань широкого класу об’єктів, що містять у своїй основі радіоелектронне, електронне та електротехнічне обладнання, на відповідність вимогам електромагнітної сумісності та стійкості до впливів електромагнітних перешкод природного та штучного походження;
 • полігон для відпрацьовування високих наукомістких технологій, створення унікальних високовольтних установок з граничними амплітудно-часовими характеристиками для наукових і технологічних цілей;
 • науковий об’єкт, для проведення експериментальних досліджень при виконанні держбюджетних робіт фундаментального та прикладного характеру в галузі енергетики та енергозбереження, аерокосмічної техніки та транспорту;
 • базовий об’єкт для робіт по створенню та атестації нестандартних засобів вимірювань для реєстрації одноразових імпульсних електричних сигналів у широкому амплітудно-часовому діапазоні.

Інститут традиційно виконує роботи в інтересах підприємств і організацій Національного космічного агентства України, Міністерства промислової політики України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства оборони України. Середній річний обсяг фінансування робіт, що виконує інститут, складає більше двох мільйонів гривень. Серед українських замовників – ГКБ «Південне», АНТК ім. Антонова, НВО „Арсенал”, Запорізька, Хмельницька, Рівненська, Південноукраїнська АЕС, Харківські підприємства «Хартрон», ім. Малишева, ім. Шевченка, «Комунар» та ін.

Розвиток наукової діяльності інституту також реалізується багатьма шляхами, включаючи міжнародні партнерські зв’язки. НДПКІ “Молнія” організував широке міжнародне наукове співробітництво з такими науковими установами як Лос-Аламоська Національна лабораторія (США), Вища Ліонська інженерна школа (Франція), Університет ім. Отто-Фон-Геріке (Магдебург, Німеччина), Китайська космічна корпорація науки і техніки (Пекін) та ін.

Щорічний ефект від використання об’єкта НН складає 200 – 550 тисяч грн.

 

Comments are closed.