Відділ електромагнітних випробувань (НДВ-4)

Керівник – д.т.н. Баранов Михайло Іванович

Діяльність відділу широко відома як в Україні, так і за її межами. Вона пов’язана з теоретичними та експериментальними роботами по дослідженню та випробуванню стійкості різноманітних зразків обладнання цивільного та військового призначення до дії потужних електромагнітних завад. Як відомо, основним інструментом, який визначає надійну роботу радіоелектронних засобів та електротехнічного обладнання в умовах дестабілізуючої дії потужних електромагнітних завад  є проведення їх натурних випробувань. За період діяльності  відділу проведено випробування на електромагнітний фактор понад 3500 найменувань виробів різноманітного призначення, які підтвердили необхідність їх проведення. Отримані при цьому результати використовуються  галузевими міністерствами для удосконалення конструкцій і схемних рішень, що забезпечує істотне підвищення надійності їх функціонування у складі об’єктів громадянського і військового призначення та обороноздатності країни в цілому.

Співробітники відділу виконують комплексні дослідження з взаємодії великих імпульсних струмів (ВІС) та сильних імпульсних магнітних полів різноманітного походження з об’єктами аерокосмічної техніки та електротехніки.

Розроблено науково-технічні основи електромагнітної, електротермічної і електродинамічної стійкостей технічних об’єктів до дії ВІС. Описано механізми взаємодії блискавки з літальними апаратами, на основі яких розроблено практичні рекомендації та пристрої з підвищення їх бликавкозахисту.

До складу відділу входить випробувальне обладнання унікальної експериментальної бази дослідно-випробувального полігону НДПКІ “Молнія” НТУ “ХПІ”. Відмінною особливістю його є те, що воно  призначене для проведення повномасштабних випробувань до вражаючої дії і дестабілізуючого впливу потужних електромагнітних завад (грозові розряди, електромагнітні імпульси джерел різноманітного походження, розряди статичної електрики , електромагнітні поля високовольтних ліній електропередачі і контактної мережі залізних доріг та ін.) і по своїм можливостям відповідає новим вимогам до обладнання такого типу, а по своїм випробувальним можливостям не має аналогів  в Европі та Азії. Установки ввійшли до Міжнародного реєстру унікального випробувального обладнання (IEC 61000-4-32), їх параметри  наведено в таблицях 1 і  2, а його загальний вид на фото.

Вагомий вклад в розробку, створення та розвиток високовольтного електрофізичного обладнання відділу електромагнітних випробувань нашого інституту внесли такі висококваліфіковані спеціалісти як доц. Нескородов Г.Ф., проф. Конотоп В.В., к.т.н. Коліушко Г.М., доц. Науменко А.А., завідувачі відділами Колобовський А.К., Бочаров В.А. та  проф. Кравченко В.І., д.т.н. Рудаков В.В. і д.т.н. Баранов М.І.

 

Таблиця 1. Технічні характеристики випробувального обладнання

Параметри  випробувальних дій
Види випробувань Параметри по ДСТУ 30585 Параметри по IEC 61312-1 Імітатор
Амплітуда Тривалість Амплітуда Тривалість
Імпульс напруги 106 В/мкс до пробою ІЕМІ-10
Повний струм блискавки 30\100\200 кА 2,0/50 мкс 100\150\200 кА

25\37,5\50 кА

400\300\200 А

10/350 мкс

0,25/100 мкс

0,5 с

ІЕМІ-10

(виключаючи 200 кА)

Електричне поле 50\150\300 кВ/м 100мкс/10мс 500 кВ/м 1 мкс ІЕМІ-10; ГІН-1,6-5
Магнітне поле 50\150\300 А/м 2,0/50 мкс Струм/2pr 10/350 мкс ІЕМІ-10
Грозовий ЕМІ: Е- компонента 15\50\100 кВ/м 0,1/1,0 мкс ІЕМІ-М5М
             Н- компонента 40\120\250 А/м 0,1/1,0 мкс ІЕМІ-М5М

 

Таблица 2. Технічні характеристики випробувального обладнання

Тип імітатора

 

Напруга,

МВ

Робочий об’єм, м3  Е-поле, кВ/м  Н-поле, А/м Тривалість, нс

Duration, ns

Type of simulator Voltage, MV Useful capacity м3 Е-field, кV/m Н-field, А/m Фронт Front Спад

Decay

ІЕМІ-10 2,5 12х12х20 140 370 20,0 350-400
ГІНС(GINT) -1,6-5 1,6 5х5х6 150 400 5,0 200-2500
ІЕМІ-М5М 0,7 3х3х5 330 875 5,0 200-250
ГІНС(GINS)- 12-30 4,5 30х50х50 120 318 5,0 200-280

 

Comments are closed.