Головна

Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молнія» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»)

Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молнія» НТУ «ХПІ» наразі є одним із найяскравіших інститутів-супутників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та добре відомий не тільки в Україні, а й далеко за її межами. НДПКІ «Молнія» найбільший науково-дослідний та випробувальний центр, що спеціалізується в галузі техніки високих напруг, електромагнітної стійкості та сумісності, розробки електромагнітних технологій широкого функціонального призначення на основі надпотужних імпульсних електричних і магнітних полів. Особливе значення в роботі інституту мають питання, що пов’язані з дослідженнями формування електромагнітних імпульсів природного та штучного походження та їх вражаючих дій на навколишнє середовище, насамперед на технічні засоби стратегічно важливих об’єктів України, зокрема на об’єкти ракетно-космічної, авіаційної техніки, та забезпечення блискавкозахисту технічних засобів, які застосовуються на таких енергооб’єктах України як атомні електростанції.

Започаткований у 1954 році видатним вченим і інженером канд. техн. наук, доцентом Саулом Марковичем Фертиком як науково-дослідна лабораторія механічних випрямлячів, інститут пройшов шлях до всесвітньо відомого випробувального полігону. З 1975 року інститут, який тоді мав назву ОКБ ВІТ, очолював канд. техн. наук, доцент, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Геннадій Федорович Нескородов, а з 1996 року інститут очолював докт. техн. наук, професор, лауреат Державної премії, Заслужений діяч науки і техніки України Володимир Іванович Кравченко. У 2018 р. директором інституту за рішенням трудового колективу обрано док.техн. наук, професора Сергія Геннадійовича Буряковського.

До складу НДПКІ «Молнія» входить експериментальна база (дослідно-випробувальний полігон), що становить об’єкт національного надбання України, яка розташована в смт. Андріївка Балаклiйського р-ну Харківської обл. У 2001р. унікальні високовольтні установки полігону внесено Міжнародною електротехнічною комісією в світовий реєстр випробувальних центрів ІЕС 61000-4-32. На його базі сформувалася й успішно діє визнана не тільки в Україні, а й далеко за її межами наукова школа техніки и електрофізики високих напруг, а також Технічний комітет України зі стандартизації в галузі забезпечення вимог ЕМС (електромагнітної сумісності) технічних засобів (ТК 22).

Співробітники інституту отримали три Державні премії України в галузі науки і техніки (2004, 2006 і 2013 рр.) за створення високовольтного імпульсного обладнання та проведення електромагнітних випробувань найважливіших об’єктів техніки.

В інституті активно виконуються роботи у напрямку забезпечення енергетичної безпеки України шляхом підвищення надійності роботи діючих стратегічних енергооб’єктів за рахунок контролю стану їх заземлювальних пристроїв та модернізації систем блискавкозахисту.

Фахівцями інституту розроблено експериментальні зразки генераторів, засобів вимірювальної техніки та допоміжне обладнання, що об’єднано у спеціальні випробувальні установки, які забезпечують реалізацію процедури оцінки відповідності зразків озброєння та військової техніки вимогам стандарту НАТО AECTP 500: 2016 (аналог військового стандарту США MILSTD 461G: 2011) до впливу електромагнітного імпульсу ядерного вибуху (за видом NRS03) та затухаючих коливальних кондуктивних завад (за видом NCS09).

У Національному агентстві з акредитації України акредитована на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2006 (випробувальна лабораторія НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ», яка виконує випробування технічних засобів на відповідність вимогам Технічного регламенту України з електромагнітної сумісності, зокрема, технічних засобів, які застосуються на стратегічних об’єктах України.

Наразі інститут має науковий та виробничий потенціал для плідної наукової співпраці з вітчизняними та зарубіжними замовниками в даній галузі.

 

Запрошуємо всіх зацікавлених осіб до співпраці.
З повагою, директор С.Г. Буряковський

Comments are closed.